Gjøvik by vokser sørover. De siste åra er det utviklet et tresifret antall nye boliger på Vikenstranda, villaer, rekkehus og generasjonsboliger i prosjektene Bondelia park og Bondelia Hage. Det foreligger allerede planer om mer enn 40 nye leiligheter på Rambekkmoen, og eierne av det tidligere avishuset på Rambekk sier de har bestemt seg for å realisere utbyggingsplanene som åpner for inntil 150 boliger et steinkast fra Mjøsa.

Området har relativt ny barneskole, barnehager, utsikt, nærhet til Mjøsa, sentrum, turområder, hovedvei, buss – til og med egen sommerfestival. Det eneste som mangler er en praktisk beliggende dagligvare.

Det vil Coop gjøre noe med. De har planer om å realisere opsjonsavtalen om ny dagligvarebutikk der det i dag ligger en bilforretning, kloss inntil fylkesvei 33. Disse utsiktene har gledet både utbyggere og beboere, som ser mulighetene til å få gangvei helt fram til nærbutikken.

Men så enkelt skulle det ikke være. Fylkeskommunen synes det allerede er overdekning av dagligvareforretninger i Sørbyen, og mener reguleringsbestemmelsene heller bør brukes til å sikre grunnlaget for de butikken som allerede eksisterer, framfor å åpne for flere.

Tankene går uvilkårlig tilbake til de årelange diskusjonene med innsigelser for å få til etablering av handelsparken på Kallerud. Også handelsmotoren XXLs etablering i Kirkeby handelspark hadde en lang vei å gå gjennom labyrinten av overordnede reguleringer. Og da har vi ikke engang nevnt historien om den nå endelig etablerte Kiwi-butikken på Kapp.

Handelsparker er nå så sin sak. Men her er det snakk om én dagligvareforretning. Er det virkelig fylkeskommunens rolle å konstatere kundegrunnlaget for moderne, enkeltstående «nærbutikker» i slike reguleringsspørsmål?

Det synes å være liten tvil om at den nye bydelen i sør savner en enklere tilgjengelig dagligvarebutikk. Kanskje vil det å få bekreftet en slik etablering være det som utløser de første salgene, og dermed etableringene av de planlagte boligprosjektene.

Og kanskje kan det være motsatt.