Alle vet at bil er dyrt i Norge, men vet du hvor mye det egentlig koster?

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har nylig publisert sine nye analyser på de totale kostnadene forbundet med å ha og bruke en forholdsvis ny bil. Det er nok dyrere enn de fleste er klar over. Og nå peker også kostnadene oppover.

- I alle priseksemplene øker de totale bilholdskostnadene, melder OFV.

OFV gjør en regneøvelse på totale kostnader for 96 forskjellige eksempler, basert på om det er bensin, diesel, ladbar hybrid eller elbil. De regner på forskjellige kjørelengder og prisklasser mellom 300.000 og 1,5 millioner.

30 til 210 kroner per kjørte mil

Basert på 96 forskjellige regneeksempler, kommer de frem til at det billigste eksempelet innebærer at det det å kjøre én mil koster over 30 kroner i totale kostnader. For å komme så langt ned, må du ha en billig elbil som blir kjørt mye.

I aller verste fall passerer man 210 kroner per mil. Det gjelder på en bensinbil til 1,5 millioner som blir brukt ganske lite.

Ifølge OFV betyr det ganske lite for de totale kostnadene om du velger bensin, diesel eller ladbar hybrid, forutsatt at du velger en bil i samme prisklasse.

Derimot er det nesten uansett lavere totalkostnader å gå for en elbil. De viktigste årsakene er billigere drivstoff, billigere vedlikehold, lavere bompenger.

Én kostnad overskygger alt annet

I det daglige er det særlig kostnadene til drivstoff som man ser fly fortløpende, men i den store sammenhengen er det en forholdsvis liten kostnad - enten du har elbil eller fossilbil.

Den ene kostnaden som overskygger alt annet er verditapet på bilen. Bilen mister verdi både over tid, og etter hvert som den brukes. Overfor Nettavisen påpeker Jan Petter Røssevold i OFV at de fleste tror de kommer til å få mer for bilen sin når de skal selge den, enn det de faktisk får. Det er først når man skal selge bilen man får kjenner verdifallet på kroppen.

I eksempelet under vises kostnadsfordelingen av en elbil til 600.000 kroner:

Og forskjellene mellom elbiler og bensin/diesel/hybrid er nok mindre enn mange tror. Hvis vi ser på ekstremeksempelet med en en bensinbil til 1,5 millioner, koster den i verste fall koster 210 kroner per mil hvis den bare kjøres 10.000 kilometer i året.

Men: Ved å bytte til en elbil i samme prisklasse reduseres kostnaden bare til 190 kroner per kilometer.

Årsaken er at avskrivninger (verditap) og renter av bundet kapital i dette tilfellet utgjør nesten det samme tapet, og utgjør omtrent 75 prosent av de samlede kostnadene. Jo billigere bilen er, jo mindre utgjør avskrivninger og kostnader av den totale kostnaden.

Fordelene til elbiler øker betydelig jo lenger du kjører, og jo billigere bilen er. Ifølge OFVs utregninger er det 10 til 30 prosent billigere med elbil.

Koster mer enn du får dekket fra jobben

Ifølge de nye tallene fra OFV er det nå god grunn til å regne at en kilometer kjøring i gjennomsnitt koster 5-8 kroner.

Til sammenligning er satsene for kjøregodtgjørelse fra staten nå 4,03 kroner, men man må skatte for alt man får utbetalt over 3,50 kroner per kilometer.

- Differansen mellom de 2 satsene betyr at man skatter av kr 0,53 pr. kjørte kilometer man mottar godtgjørelse for, melder OFV.

Det betyr i praksis at bruk av privat bil til kjøring i jobbsammenheng, i nesten alle tilfeller er et tapsprosjekt, der du som arbeidstaker taper mer enn du får kompensert.

Reelt er det enda dyrere

I priseksemplene over er det viktig å få med at det fortsatt er en del kostnader som er holdt utenfor, men som varierer så kraftig fra person til person at det ikke vil gi noen mening å ta med.

  • Lading av elbil; hjemmeladeboks, ca. pris mellom kr 10.000 og kr 20.000 (engangskostnad).
  • Garasjekostnader
  • Parkering
  • Piggdekkavgift, eventuelt dekkhotell
  • Periodisk kontroll av kjøretøy (PKK). Foretas i det fjerde kalenderåret etter første gangs registrering
  • av bilen, og deretter hvert annet år.
  • Fergekostnader

I kostnadene er det til en viss grad tatt med bompenger, men disse varierer svært mye avhengig av hvor du bor og kjører. Daglige turer over Hardangerbrua som koster en hundrelapp hver vei, vil gi et helt annet kostnadsbilde enn hvis du bor i i en del av av landet hvor det ikke finnes bompenger.