Endelig en politiker som setter fingeren på sannheten. Politikere er vanligvis konfliktsky, og eller redd for organisasjoner som har agenda på prinsippenes bord, og da nekter å innse virkeligheten slik den er. Så bra at du er tydelig, Rune Selj. Vi trenger mange flere politikerne som deg.

I din kommune er det store utfordringer med mennesker som er utenfor arbeidslivet. Trygder er en av de aller største utgifter som vårt samfunn har. Selv om jeg er arbeidstaker ønsker jeg at ordningen med full sykelønn fra første dag må fjernes. På min arbeidsplass er det også ansatte som innrømmer at de ser på egenmeldingsdager som en rettighet som man har uten å være syk. Dette var ikke meningen med ordningen da den ble etablert, men virkeligheten er ikke blitt etter intensjonen. Skal vi gjøre noe med dette nå, eller skal vi vente til vi er ruinert og gjeldstynget, for denne forandringen må komme, det er ikke spørsmål om den kommer, men når.

Og så må det være slik at flere må bidra i arbeidslivet, for de som trenger tilrettelagte arbeidsforhold, må dette gjøres. Målet er at alle skal i arbeid, alle skal bidra. Samfunnet trenger flere hender til uløste oppgaver. Vi har de hendene, nå er det opp til tydelige politikere å løfte opp behovet for reduserte offentlige utgifter, kombinert med å få flere ut i arbeid for å forsørge seg selv.

Stå på Rune, nå har Arbeiderpartiet utspilt sin rolle i samfunnet, styringsdyktige er de jo ikke, ser vi.