I det forrige innlegget her på sida, kunne vi med begeistring i stemmen nærmest rope ut at det blir stafett på Gjøvik Gård i september. I dette innlegget må vi nærmest med sorg i stemmen fortelle at det likevel ikke blir noe noe av. Men årsaken er til å forstå.

Kreftforeningens ledelse har vært samlet for å vurdere høstens mange stafetter i deres regi, og konkludert med at de ikke vil anbefale stafetter med fysiske samlinger av folk.

Kreftforeningen frykter naturlig nok at smitten, som dessverre igjen øker kraftig blant oss, kan ramme dem som aller mest trenger beskyttelse.

Det er naturligvis et argument vi i ledelsen her på Gjøvik enkelt bøyer oss for, på tross av de riskikovurderinger og smittevernhensyn vi hadde lagt opp til. Vi tør selvfølgelig heller ikke ta noen sjanser, og derfor utsetter vi vår stafett til 2022.

Og hvorfor?

1. Vi ville arrangere en stafett der de tre hovedpilarene for «Stafett for livet» var ivaretatt

2. Vi har ingen tro på en virituell/ digital stafett med fysisk fravær og manglende fellesopplevelser.

Og hovedpilarene er:

- En stafett skal vare i 24 timer. Kreft tar ikke pause.

- Vi ønsket å fokusere på dem som stafetten er til for, nemlig fighterne, de som er eller har vært rammet av kreft og deres pårørerende og etterlatte.

- Og vi ville ha en lysseremoni der felleskapet og tilstedeværelsen er helt avgjørende.

Når da Kreftforeningen gjør et lettforståelig vedtak om at fighterene ikke skal møtes, verken til mat eller til gode fellesopplevelser, blir det ene beinet på bordet vårt borte, og enigheten om å avlyse er stor.

Veldig trist siden vi nå var så godt i gang. Men altså, tvilen vi hadde før start er blitt ytterligere forsterket nå, og avgjørelsen tatt

Stafetten blir ikke før 11-12. seåtember 2022.

Men takk til alle som hadde meldt seg på, takk til alle frivillige som var klare til innsats, og takk for all velvilje vi har møtt den siste tiden.

Ønsker alle sammen en god høst videre og velkommen tilbake til en ny mulighet neste år