Så ble det ikke ekspropriasjon likevel

De to som motsatte seg planen for Fjordgata på Eina ga til slutt etter.