Rydder langs høyspentlinjene med helikopter: – Hold god avstand til saga

Vokks nett har leid inn svenske Heliwest OY til å rydde langs høyspentlinjene. Ryddejobben gjøres med sag fra helikopter. Vokks ber folk om å holde god avstand fra helikopteret.