Professor Jon P. Knudsen i samfunnsgeografi ved Universitetet i Agder har en kronikk i OA 26. februar 2020. Kronikken avslutter han med følgende: sitat «Forslaget fra Nye Veier om en samlet og enhetlig utbygging av rv4 kan innebære en slutt på et halvt århundres unnfallenhet. Norges fremtidige velstand og velferd er avhengig av at alle regioner kan utnytte sine ressurser og fortrinn til fulle. Så er det fellesskapets oppgave å skaffe til veie den infrastrukturen som kan gjøre dette mulig. Da kan ikke den regionale fremtida tegnes opp i to versjoner, en østafor og en vestafor Mjøsa, der begge er like, men den ene likere enn den andre. For Innlandet fylkeskommune, som for samferdselsministeren, burde i alle fall saken være enkel.»

Nye Veier AS har beregnet at det vil koste 21,7 milliarder å bygge rv4 fra Mjøsbrua til Gjelleråsen. Selskapet hevder at rv4 fra Mjøsbrua til Oslo vil være en av de mest samfunnsmessig lønnsomme utbyggingene i hele Norge. Den totale trafikantnytten oppgis til 22,5 milliarder kroner. Denne utbyggingen vil kunne redusere reisetiden med opp mot 40 minutter mellom Mjøsbrua og Oslo, ifølge OA 23. januar i år. Nye Veier har en flott plan med firefelts motorvei på lik linje med E6 fra Kolomoen til Moelv. Veien vil gå på vestsida av Einafjorden og direkte til Jaren, slik at man slipper å gå over Lygna, og derfra videre til Gjelleråsen. Nye Veier ønsker å bygge denne veien.

10 ordførere fra henholdsvis Søndre Land, Gran, Lunner, Østre Toten, Gjøvik, Nittedal, Vestre Toten og Nordre Land har samlet sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide og til medlemmene i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Stor-Oslo Nord har jobbet intenst.

SP og AP har sørget for at helhetlig utbygging av rv4 står øverst på prioriteringslista fra Innlandet fylkesting. SP vil ha helhetlig utbygging av rv4, ifølge Kjersti Bjørnstad, gruppeleder, fylkestingsgruppa SP Innlandet.

Tor A. Johnsen og Carl I. Hagen kunne melde i OA 27. februar i år at Fremskrittspartiets stortingsgruppe vedtok i uke 8 at fullverdig utbygging av rv4 ligger inne i Frps forslag til NTP.

Sitat: «Konsernsjef Morten Brandtzæg i Nammo var veldig fornøyd med det. Nammo-sjefen poengterte igjen at industrien på Raufoss produserer for rundt 70 milliarder kroner i året. De samfunnsmessige ringvirkningene kan du gange med 3,5, så det er snakk om over 200 milliarder i året. Det går 32.000 trailere nedover riksvei 4 mot Oslo årlig og en effektivisering er helt avgjørende». Administrerende direktør Skjalg Stavheim i Hexagon Ragasco trakk fram viktigheten av å beholde arbeidsplassene. 85 til 90 prosent av det som produseres i Raufoss-industrien går til eksport.

Administrerende direktør i Benteler Automotive Raufoss, Roger Kyseth, kaller dette styrt avvikling av arbeidsplasser. Han dro nettopp i land en ny ordre på 8 milliarder.

Vi kan sammenligne Raufoss-industrien med Kongsberg Våpenfabrikk. Vi gambler ikke med så mange arbeidsplasser, så stor kompetanse og 70 milliarder.

Høyre er landets største parti, har regjeringsmakten, har statsministeren og har lagt frem forslaget til NTP 2022–2033. Det er ikke rart at hele Vestoppland er skuffet. Aldri har de stått mer samlet i hele Vestoppland.

Vi hører argumentasjonen om at Raufoss-industrien kan kjøre E6 om Hamar til Oslo. Tur-retur blir det en forlengelse på 12 mil, dette kjøper ikke Raufoss-industrien.

Regjeringen skal forhandle om NTP, først med Frp, da bør regjeringen komme i mål med et positivt svar på denne saken. 22 milliarder bør legges på bordet, om intet kan tas ut av NTP-forslaget.

Her må man komme i mål!