Gå til sidens hovedinnhold

Ruster opp Kolbulinna

Innlandet fylkeskommune er i gang med å ruste opp strekningen mellom Mjørlund og Lund på Fylkesvei 244, Kolbulinna.

Entreprenøren skal utføre etappevise utbedringer på fylkesvegen, opplyser fylkeskommune i en pressemelding. Gamle stikkrenner blir skiftet, grøfter skal renskes og dreneringen skal bli bedre. Noen steder blir det også skiftet ut masser i hele vegbanen for å gi vegen bedre bæreevne.

Arbeidet vil pågå fram til vinteren.

Må stenge kortere strekninger

– Vedlikeholdsarbeidet fører til at vegen må stenges på enkelte strekninger i korte perioder. Da blir det skiltet omkjøring for gjennomgangstrafikken. De som bor langs den stengte vegstrekningen, skal kunne komme seg inn og ut av eiendommen, sier byggeleder Ola Christensen Kolbu i Innlandet fylkeskommune.

Utrykningskjøretøy skal også kunne komme fram.

Les også

Flom i Vang: – Det er en dramatisk situasjon for de berørte

Begynte i nord

Arbeidet begynte den 2. august ved Ensrud, i den nordre enden av parsellen som skal utbedres. Strekningen på fylkesveg 244 er del av en kontrakt som fylkeskommunen har inngått med Anlegg Øst Entreprenør AS, om vedlikehold av flere fylkesveger i Vestoppland.

Entreprenøren kommer til å jobbe på fylkesveg 244 mandag til og med torsdag, stort sett fra kl. 07 om morgenen til ca. 19 om kvelden.

– Vi skal være ferdig med alle tiltakene før jul. Det vil bli nødvendig å stenge vegen på korte strekninger gjennom hele anleggsperioden. Strekningene som blir utbedret får ny asfalt, men det øverste laget blir lagt senere, enten neste år eller i 2023, sier Ola Christensen Kolbu.

Les også

Ble ikke prioritert i første runde: Nå synger etnedølene ut sin frustrasjon på nettet

Kommentarer til denne saken