Russen roses av politi og fylkesmann

ROSES: Russen får ros for kreative tiltak, som her fra Hadeland. Fra venstre: Henrik Laursen, Ellinor Hopen, Julie Olimb og Bjørn Harald Lindheim.

ROSES: Russen får ros for kreative tiltak, som her fra Hadeland. Fra venstre: Henrik Laursen, Ellinor Hopen, Julie Olimb og Bjørn Harald Lindheim. Foto:

Store deler av fredagens pressemøte hos Fylkesmannen var viet russen og deres opplevelse av en annerledes russetid.

DEL

Møtet ble imidlertid innledet ved en kort redegjørelse fra fylkesmann Knut Storberget og fylkeslege Harald Vallgårda.

Storberget fortalte om god dialog med kommunene i Innlandet, der alle er spente på hvordan skoleåpningen skal forløpe mandag, men der alle så seg fornøyde med smitteveilederen som ble presentert tidligere i uken.

Det var også en diskusjon om økonomiske tap i koronatiden, der det ble anslått at kommunene i Innlandet så langt har hatt et tap på opp mot 200 millioner.

Falsk trygghet

Vallgårda ga på sin side ros til kommuner og innbyggere i Innlandet for god håndtering av pandemien, men manet til fortsatt forsiktighet.

– Vi regner med at rundt 7300 personer i Innlandet har eller har hatt koronasmitte, hvorav 423 har testet positivt per i dag, sa han.

Det vil si at snaut seks prosent av dem som faktisk er smittet har blitt testet, og fylkeslegen forklarte at antall smittede kommer til å øke også framover.

– Vi kommer til å få mange flere smittede i Innlandet og Norge før dette går over gjennom flokkimmunitet eller en vaksine, og oppgaven blir å forhindre at mange blir alvorlig syke samtidig, sa han.

Fylkeslegen presiserte at de fleste som får smitten ikke blir alvorlig syke, men oppfordret sterkt til å fortsatt ta alle forholdsregler, følge smitteverntiltak og hjelpe hverandre til å begrense smitte.

– Det kan være lett å få en falsk trygghet på at faren er over når samfunnet så smått begynner å åpnes igjen, men det kan bli skjebnesvangert, sa han.

Skolestartspørsmål

Utdanningsdirektør Aasa Gjestvang orienterte så kort om skolestart og hvor viktig det er å følge alle regler i smitteveilederen.

På spørsmål om hvordan man praktisk skal organisere skoleskyss, var det imidlertid noe usikkerhet å spore dager før småskolen skal åpne.

– Det som står i veilederen er at barn i skoleskyss skal sitte på annethvert sete, noe som vil tilsi at det blir halv kapasitet på skolebussene. Vi er ikke kjent med at skoleruter vil bli overfylt av elever i 1. til 4. trinn, men dette vil vi ta etter hvert, sa hun.

Hva man skal gjøre i en situasjon der flere barn vanligvis reiser med samme drosje til skolen, var svaret enda mer usikkert.

– Det står det ikke noe om i veilederen, så om det er tilfelle noen steder, vet jeg rett og slett ikke hvordan det skal løses, sa Gjestvang.

Russeros

Ane Bræin Aas er ansvarlig for forebygging hos politiet i Innlandet, og brukte sitt innlegg på pressebrifingen til å rose russens måte å takle koronakrisen.

– Vi har god kontakt og dialog med russestyrer og -presidenter. Vi har ikke kunnet reise rundt på skolene som vanlig for å møte hele russekull og prate med dem, men har brukt blant annet nettmøter og sosiale medier, sa hun.

Hun uttalte bekymring for at russ og andre ungdommer kan ha lyst til å samle seg i større grupper, men minnet om at disse må følge de samme restriksjoner og tiltak som resten av samfunnet.

– Vi oppfordrer russen til å ta kontakt med politikontaktene for eksempel gjennom sosiale medier dersom de lurer på noe, sa Bræin Aas.

Lager grupper

Russepresident Karianne Sunde ved Lillehammer videregående skole avdeling sør gjengjeldte politiets lovord, og var takknemlig for at politiet bruker mye tid ute blant ungdom.

– De er der bare for å hjelpe, og vi som sitter i styrer rundt om er takknemlige for at politiet er til stede. Det er bare de som kan hjelpe med å løse opp større ansamlinger av russ og ungdom, som vi dessverre har sett noe av, sa hun.

Sunde forklarte at et av tiltakene man har gjort på Lillehammer er å be russen samle seg i faste grupper på tre til fem personer, der man skal gjøre oppgaver og sende inn bidrag til en felles Facebook-gruppe.

– Mye av kommunikasjonen skjer på interne Facebook-grupper, noe som ser ut til å fungere bra, sa hun.

Spesialknuter

Russepresident Hannah Bostad på Raufoss stemte i, og kunne blant annet fortelle at russen er blitt enige om koronatilpassede russeknuter.

– Ingen av knutene innebærer seksuelt samkvem med andre, og alle skal kunne gjennomføres alene eller i mindre grupper, sa Bostad.

Hun uttrykte forståelse for at mange har lyst til å ta i bruk busser og utstyr man har brukt mye tid og penger på, men oppfordret til å holde seg innenfor de regler som gjelder for å hindre smittespredning.

– Vi bruker også Facebook som hovedkanal i vår kommunikasjon ut til medruss, og informerer om hvilke regler som gjelder og hvilke konsekvenser det kan få om de brytes.

Fylkesmann Storberget smatt avslutningsvis inn med en replikk der også han ga ros til russen:

– Jeg vil at dere skal si til deres medruss at jeg er imponert over dem, de er kreative og flinke. Ønsker dem en god russetid framover, og husk på at den jobben dere gjør blir lagt merke til og er veldig bra.

Artikkeltags