Gå til sidens hovedinnhold

Rusreform for enhver pris?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helseminister Bent Høie stigmatiserer pårørende og rusavhengige i Dagbladet. Han hevder at rusavhengige med få unntak, har historie med omsorgssvikt, overgrep, vold og så videre, i oppveksten.

Etter 50 år i drift av Solliakollektivet har jeg mange eksempler på mennesker som har blitt tungt rusavhengig uten bakenforliggende historie med overgrep, omsorgssvikt og traumer. Det er like mange historier som det er mennesker.

Det er tross alle forsøk på bakenforliggende forklaringer, rusens egenskaper som fører til problemene. Men det Høie begir seg inn på her, ved å generalisere, fører til stigma, skyld og skam. Man kan spørre seg om pårørende vil bli mer åpne om rus og psykiske problemer etter slike utspill?

Gjennom utallige diskusjoner og 50 års erfaring i arbeid med rusavhengige, har jeg kommet fram til tre hovedbetingelser for at rusproblemer oppstår.

1. Tilgang på rusmidler.

2. Sosiale betingelser.

3. Personlige faktorer.

Den første er helt avgjørende. Den andre og tredje er medvirkende.

Når det gjelder rusreformen, endres de to første betingelsene. Stoffene blir lettere tilgjengelige (kjøp, oppbevaring og bruk kan pågå ustraffet) og sosial aksept øker (normalisering).

Reformen er tegn på samfunnets resignasjon. Rusproblemene privatiseres. Dette burde venstresida i norsk politikk ta inn over seg, men de er preget av «snillisme». (Det var et stikk til Rødt og SV som støtter reformen.)

Det hele topper seg ved at det ikke følger en eneste krone med til å styrke forebygging og behandling. Da er det nærmest frekt å påstå at intensjonen med reformen er «fra straff til hjelp».

Det er særdeles trist hvis reformen vedtas slik den er foreslått av regjeringa.

Når et forbud ikke lenger får noen konsekvenser i form av straff, vil mange unge oppfatte det som lovlig. (Ikke straffbart = lovlig) Det er jo helt logisk, men det nekter regjeringa å ta inn over seg.

Høie tiljubles av brukerorganisasjoner som Normal, RIO, Foreningen for human narkotikapolitikk og lignende. Blant tiljublerne er det sterke legaliseringskrefter. Jeg er redd både våre mange sårbare unge og pårørende blir taperne.

Kommentarer til denne saken