Ifølge ansatte på stedet var brannvesen på plass klokken 13.45, og det er kontroll på situasjonen. Ifølge politiet ble brannen meldt klokken 13.25.

Politiet meldte 13.45 at det hadde vært røykutvikling i ventilasjonsanlegget. Alle beboere skal ha kommet seg ut, og ingen har fått i seg røyk, ifølge politiet.

Mottaksleder Bente L. Dalåker sier til OA at det er 120 beboere på mottakssenteret per i dag, og at ingen var kommet til skade som følge av røykutviklingen.

Alle de 120 beboerne og de 7 ansatte som var på jobb kom seg ut og i sikkerhet, ifølge Dalåker.

Ifølge avisa Valdres sier politiet at matlaging skal ha vært årsak til røykutviklingen.

Mottakssenteret driftes av Hero, som skriver følgende på sin hjemmeside:

«Vang mottakssenter ligger i sentrum av Vang i Valdres, og har vært i drift siden mars 1999. Mottaket er i hovedsak sentralisert, men har også noen desentraliserte plasser i nærheten. Total kapasitet er 210 beboere.

Mottaket har blitt en naturlig del av miljøet i Vang. Vi driver mottaket etter «åpen dørs»-politikk, der beboerne har fri tilgang til kontormiljøet. Dette skaper gode relasjoner og et trygt miljø mellom beboere og ansatte, og dermed en trivelig arbeidsplass med lite sykefravær.

Vang mottakssenter har 10 ansatte. I tillegg har kommunalt ansatt sykepleier kontor på mottaket.»