I OA lørdag 17. august med overskriften «Aldri har det vært færre rovviltskader på sau». Dette viser hvor historieløse de er de som steller med dette. Jeg har levd det meste av mitt liv uten at store rovdyr herjet i våre utmarker, og vi hørte ikke om andre rovdyrskader på beitedyr, bortsett fra at det hendte at reven kunne ta lam. Andre store rovdyr hørte vi sjelden om etter at spesielt ulven av livsviktige grunner ble så godt som utryddet i Skandinavia på 1800-tallet. Hvis noen trodde de hadde sett en bjørn, turde de ikke å fortelle det, for da ville de bli fortalt at de hadde drømt.

Det var først etter at noen forskrudde personer sist på 1900-tallet begynte å sette ut ei ny ulvestamme, og at myndighetene fredet denne sammen med andre store rovdyr, at de store rovdyrtragediene i våre beitemarker begynte. Når Miljødirektoratets Rovbase går ut med at det er blitt mindre rovdyrskader på sau, unnlater de å fortelle om årsaken. Det er en kjensgjerning at jo flere som slutter med sau i de mest rovdyrinfiserte områdene, spesielt i denne såkalte ulvesona, vil det bli mindre å fråtse i for de store rovdyrene. Samtidig som flere og flere holder sauene på inngjerdet innmark for å skåne dem mot massedrap. Resultatet blir at mer og mer av våre verdifulle utmarksressursene bli liggende brakk. Men det bekymrer vel ikke statslønnede byråkrater som er utgått fra den sittende regjeringa.

De som har all makt til å diktere denne politikken er representanter fra et mikroparti som for det meste svever langt under sperregrensa. Og de får aldri nok av store rovdyr. Trine Skei Grande gikk for ei tid siden ut i media med at hun ville doble ulvestammen. Hun synes tydeligvis det er for få rovdyrskader på sau og andre av utmarkas innvånere?

Hva er det Miljødirektoratet prøver å innbille oss? Er det at de store rovdyrene er blitt snillere og derfor tar mindre beitedyr? Den virkelige årsaken er de forsiktige med å komme inn på, at til flere som blir tvunget til å slutte med sau, jo færre rovviltskader vil det bli på beitende husdyr. Men det vil gå desto verre ut over våre hjorteviltstammer. Ja i det hele tatt de dyrene som skaffer oss den reneste og sunneste maten, fri for importert soya og veksthormoner.