(Hadeland)

Det har siden slutten av mai vært utstedt fellingstillatelse på ulv i Nordmarka-området mellom Oppland og Buskerud, men 7. august ble søknad om ny forlengelse avslått.

I dag har fylkesmannen i Buskerud igjen gitt fellingstillatelse i Ringerike, Hole, og deler av Jevnaker og Lunner kommuner.

Det skjer etter at det ble funnet skadet lam i Nordmarka, på Ringerike-siden, søndag 2. september.

Lammet ble funnet nord for Oppkuven, og det er antatt at det er ulv som har skadet det. I samme område ble det samlet to DNA-prøver 21. august, men disse er ifølge Rovbase ikke analysert ennå.

Dermed er det påvist 22 dokumenterte/antatte ulveskader i området siden 21. mai. Av disse er ti i Jevnaker, én i Lunner og 11 i Ringerike.

Stille siden 5. juli

Det ble sist funnet skadet sau i området 5. juli. Flere DNA-funn ble funnet fram til 20. juli, og ulven ble fanget opp av viltkamera 20. juli og 29. juli.

Ulv ble også fanget på kamera 12. august, men da på et annet kamera enn tidligere. Man tror likevel at det er den samme ulven.

Etter dette visste man ikke helt vet hvor ulvetispa som har herjet i Nordmarka ble av.

Fellingstillatelsen

Skadefellingsområdet er Ringerike og Hole kommuner sør og øst for E16, og Jevnaker og Lunner kommuner sør for E16 og vest for riksveg 4.

Fellingstillatelsen gjelder én ulv, og den gjelder fram til klokken 12 7. september.