Gå til sidens hovedinnhold

Røverdalen og Hovdetoppen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag 9. mai hadde Klaus Bratlie en kritisk kronikk i OA om hvordan Gjøvik kommune forvalter sine ressurser, i et ønske om å få realisert studentboliger i Røverdalen og utvikling av Hovdetoppen. Bratlie var positiv til tiltakene, men kritisk til kommunens bidrag for å få realisert prosjektene. En del av Bratlies påstander er basert på feil fakta.

Hovdetoppen

Det har i mange år vært et ønske å få realisert et nytt bygg med cafe/ restaurant med eventuell overnattingsmulighet, i kombinasjon med et opplevelses og aktivitetsanlegg. Målet er at utbyggingen av Hovdetoppen skal bli en ny attraksjon, til det beste for byen og kommunen. Ideen er at kommunen, i felleskap med private aktører som har et sterkt engasjement for Gjøvik, skal utvikle dette i fellesskap.

Det ble inngått en aksjonæravtale mellom Gjøvik kommune og Hovdetoppen utvikling AS i 2015, om å opprette et eget utviklingsselskap, Hovdetoppen AS. Fordelingen av eierskapet er 40 prosent GK og 60 prosent HUAS.

Hele intensjonen med selskapet, er å utvikle Hovdetoppområdet som beskrevet, og med regulering og utvikling av boligområde, vist i kommuneplanen, felt B 22 og B 23. Hovdetoppen AS fikk gjennom aksjonæravtalen, rett til å kjøpe det uregulerte tomteområdet til takst. Selskapet skal selv stå for regulering av område. Aksjonæravtalen har bestemmelser om at overskudd i selskapet skal i all hovedsak benyttes til allmennyttige utviklingstiltak, for å realisere prosjektet.

Påstanden Bratlie hevder i sitt innlegg, at Gjøvik kommune har gitt bort flere titalls millioner til selskapet Hovdetoppen utvikling AS, er dermed direkte feil.

Røverdalen

Bratlie setter også spørsmålstegn ved kommunens bidrag for å realisere studentboliger i Røverdalen. Bratlie og jeg er enige om behovet og han skriver godt i sitt innlegg… «Studentboliger er fint, det trenger byen i takt med det som skjer på NTNU Campus Gjøvik. Røverdalen er en god beliggenhet for dette og tiltaket kan binde Campus og sentrum sammen, samt redusere mangel på studentboliger».

Fakta er at det er helt vanlig at kommuner stiller gratis tomt til rådighet for SIT eller andre studentskipnader, for at de skal klare å realisere utbygging av studentboliger innenfor kravet som departementet stiller i forhold til kostnadsnivå. Dette er for at studenter kan få leid hybler innenfor et akseptabelt leienivå. Et eventuelt overskudd av virksomheten, går tilbake til studentskipnadene til velferdstiltak for studentene.

Utbygging av parkeringshus er ikke utløst av krav i prosjektet, men for å opprettholde og øke parkeringskapasiteten i byen. Det er kanskje greit å opplyse om at Gjøvik Kommune også tidligere har sett på muligheten for et eventuelt parkeringshus i Røverdalen.

Til slutt har jeg lyst til å bemerke at jeg tar sterkt avstand fra påstanden at kommunen ikke spiller med åpne kort. Alle vedtak er gjort i åpne møter og alle saksdokumenter er tilgjengelige for allmenheten. Sakene har også vært godt omtalt i Oppland Arbeiderblad.

Kommentarer til denne saken