Utvalg for kultur og teknisk i Gjøvik kommune vedtok på sitt møte torsdag å vrake parkeringshus som var en forutsetning for å få realisert 220 studentboliger i Røverdalen. Et prosjekt vi studentene i Gjøvik har kjempet for å få realisert, og har ventet ferdigbehandling for byggestart. Nå har altså kommunen valgt å vrake et svært viktig prosjekt for aksen mellom sentrum og campus. I samme møte godkjente det samme utvalget enda en bolig for hyblifisering på Tongjordet.

En av de viktigste grunnene til å ha boliger utbygd av en studentsamskipnad, er at boligene eies av studentene selv. En studentsamskipnad har som eneste oppgave, å skape et godt tilbud for studenter, og det er studentene som har flertall i styret. Alt overskuddet i en studentsamskipnad går tilbake til forbedrede tilbud for studentene. Det var en ganske god jubel når Sit for to år siden både fikk innvilget støtte til bygging i Røverdalen, og at kommunen på daværende tidspunkt var svært positiv til å få realisert prosjektet, og at løsningen var et parkeringshus i bunn av bygningene.

Det er ganske naturlig å tenke seg frem til at et parkeringshus ikke er det som gir mest valuta for pengene i Røverdalen. Likevel er det en stor idrettsarena med Fjellhallen og svømmehall rett ved siden av, så noe parkering må finnes på lokasjonen. I stedet for å bygge ut kun parkeringshus ville det vist en viss interesse for å få realisert prosjektet om de samme politikerne kom med andre alternativer, i stedet for nå å få saken utsatt enda mer.

Veksten i universitetsbyen Gjøvik fortsetter, ikke kun på NTNU, men også på Fagskolen Innlandet. Og Sit tilbyr boliger til studenter hos begge institusjoner. Det trengs å få en løsning på dette nå!

Etter en enkel sjekk på de andre tilbyderne av studentbolig i Gjøvik, er det ingen som tilbyr like gunstige vilkår som det Sit gjør. Den ene tilbyderen oppgir ikke en gang på sine sider hvor stort depositumet er. Det er en oppsiktsvekkende mangel. Likevel må det legges vekt på at de aller fleste tilbydere er seriøse aktører, som ikke ønsker å lure studenter. Her må vi jobbe i fellesskap, så tilbudet til studenter blir best mulig, og det blir det ikke før Sit oppnår nærmere 20 prosent dekning i studentboliger, og fungerer som en markedsregulator.