45-åring fra Trysil dømt til fengselsstraff for å ha skutt denne ulven

SKUTT: Ulven ble skutt av 45-åringen, og senere gjemt i en jaktbu i Eltdalen.

SKUTT: Ulven ble skutt av 45-åringen, og senere gjemt i en jaktbu i Eltdalen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

En 45 år gammel mann fra Trysil er dømt til fengsel i 5 måneder for å ha skutt en ulv i desember 2015. Han før heller ikke drive jakt de neste tre årene.

DEL

Saken var oppe i lagmannsretten i august 2017, men domfeltes anke over bevisvurderingen på en av postene ble henvist til ny ankebehandling.

De faktiske forhold i saken er som følger: Den domfelte skal ved to anledninger ha blitt oppringt av en kamerat som hadde observert ulv på grensen mellom Trysil og Engerdal. Det ble gjort noe sporing av kameraten, og sporene ledet etter hvert mot domfeltes gårdsplass.

Domfelte hadde hunden sin ute, så han forsøkte å kalle inn denne, men lyktes ikke. Han ble da såpass bekymret at han hentet en 6,5 kalibret rifle fra våpenskapet.

Da han kom ut sto ulven der, bare meter fra hunden. Ulvan skal imidlertid ikke ha vist interesse for hunden, men trasket i stedet mot et område hvor domfelte hadde lagt ut noen elghoder som åte i forbindelse med revejakt. Området var kraftig opplyst, så 45-åringen hadde god oversikt.

Han skjøt ikke noe varselskudd, men rettet riflen mot ulven, siktet mot hjerte/lungeregionen, og avfyrte ett skudd. Ulven forsvant ned skråningen igjen og ble liggende død i gårdsveien.

Gjemte ulven i ei jaktbu

Deretter ble ulven pakket inn i en presenning og gjemt i ei jaktbu. Domfelte stakk fra bygda.

Fordi ulven var sporet på svensk side, hvor prøver viste at den var av finsk/russisk opprinnelse, og når den kom inn i Norge, førte dette til at departementet fattet et vedtak om å opphevet lisensjakten som pågikk i hele regionen for å hindre at denne ulven ble skutt.

Ny sporing etter at den kom til Norge førte Statens naturoppsyn (SNO) til domfeltes eiendom, hvor de fant blod- og vevsrester etter ulven.

SNO kontaktet umiddelbart politiet, som etter hvert fikk kontakt med og gjort avhør av domfelte.

I dommen fra lagmannsretten er det lagt vekt på at 45-åringen har erkjent å ha skutt ulven og at han da handlet forsettlig.

Skjøt en ulv, men hva så? 

Uenighet i retten

I rettssaken har stridstemaet vært om denne ulven er en naturlig del av den norske bestanden eller ikke, og om handlingen «minsker en naturlig bestand av fredede organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse».

Lagmannsretten skriver følgende: «Lagmannsretten anser det ikke tvilsomt at den norske ulvebestanden er det loven betegner som en «naturlig bestand» og at den er fredet. Selv om det her var tale om en innvandret ulv, var den på tidspunktet en del av den «naturlige» norske bestanden. Forsvarers anførsel om at det her kan være tale om en ulv som var oppdrettet i fangenskap, for deretter å være satt ut i naturen, slik at den ikke kan anses som del av «en naturlig bestand», framstår som en spekulasjon uten bevismessig dekning.»

Retten mener videre at det ikke kan stilles som et krav mot den domfelte 45-åringen at han på det aktuelle tidspunktet for skytingen ikke kunne vurdere omfanget i forhold til om ett dyr ville «minske» bestanden eller ikke.

«Det er tilstrekkelig at han utviste forsett i forhold til å ta ut ett dyr av en bestand som var ansett som utrydningstruet. På rødlista for 2015 befinner ulv seg i kategori «kritisk truet». Tiltalte visste at ulven var fredet på grunn av antallet dyr, som var så lavt at bestanden var ansett som utrydningstruet.», mener retten.

Dermed framholder retten at domfelte ikke hadde noe plausibelt grunnlag for å anta at ulven ikke var en del av en naturlig bestand, og vurderte han det slik, var denne vurderingen grovt uaktsom.

Ba om ett års fengsel for å ha skutt ulv: Fet, uredd og kåt, men verdifull 

Anførte nødrett

Under ankeforhandlingen ble det anført at handlingen var lovlig da det forelå en nødretts- eller nødvergesituasjon på grunn av at hunden kunne ha blitt angrepet. Dette hadde i tidligere rettsmøter ikke vært anført.

«Til dette bemerkes at det ikke forelå noen indikasjoner på at ulven hadde til hensikt å angripe hunden. Da N.N. skjøt ulven, var hunden ikke i nærheten. Lagmannsretten finner det klart at det ikke forelå noen nødretts- eller nødvergesituasjon, og at 45-åringen heller ikke oppfattet det slik.»

På bakgrunn av dette har lagmannsretten valgt å dømme 45-åringen til fengsel i fem måneder, han får ikke drive jakt de neste tre årene og han må tale inndragning av ei jaktrifle.

Han slipper å betale saksomkostninger for behandlingen i lagmannsretten, men saksomkostningen fra tingretten på 4.000 kroner opprettholdes.

Artikkeltags