Rovdyr tok 600 flere sauer i år

FELLINGSLAG: Bønder på Hadeland og Toten hadde ekstraordinære kostnader i forbindelse med ulvetispa som ble skutt på Totenåsen i sommer. Arkivbilde

FELLINGSLAG: Bønder på Hadeland og Toten hadde ekstraordinære kostnader i forbindelse med ulvetispa som ble skutt på Totenåsen i sommer. Arkivbilde Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Betydelig økning fra fjorårets beitesesong.

DEL

Fylkesmannen i Oppland har betalt for 3209 sauer som tatt av rovvilt i det ordinære erstatningsoppgjøret i 2017. Det er om lag 600 dyr flere enn i fjor.

«Økningen fra 2016 skyldes særlig økte tap til ulv, mens det er nedgang i tapene til jerv og bjørn», rapporterer Fylkesmannen i en nyhetsmelding.

Størst tap til ulv var det i kommunene Gran, Østre Toten, Vestre Toten og Ringebu. Kommunene med flest dyr erstattet på grunn av rovdyr generelt er Nord-Fron, Lesja og Ringebu.

Jerv tok flest

255 saueprodusenter i fylket søkte om rovvilterstatning etter årets beitesesong. Det utgjør om lag 20 prosent av besetningene. De meldte totalt 5286 sauer og lam som tapt til rovvilt.

Flest dyr ble erstattet som tatt av jerv (1220), deretter fulgte ulv (905), gaupe (550), bjørn (133) og kongeørn (89). I tillegg ble 312 dyr erstattet som tatt av uspesifisert fredet rovvilt.

Av de erstattede dyrene var 14 prosent påvist tatt av rovvilt, mens det i de øvrige tilfellene er sannsynliggjort.

Lavt tall likevel

Noen søkere har fått erstatningen avkortet fordi de ikke har oppfylt ulike vilkår. Blant annet har en del av dem levert mangelfulle besetningslister, opplyser Fylkesmannen.

Selv om det ble en betydelig økning i antall ordinært erstattede sauer i år i forhold til i fjor, er det de nest laveste tapene i fylket i perioden 2000–2017. Faktisk må man tilbake til 1996 for å finne lavere tap til rovvilt enn i år.

Fylkesmannen er imidlertid i tillegg i ferd med å behandle søknader om kompensasjon for ekstraordinære kostnader bønder på Hadeland og Toten hadde i forbindelse med ulvetispa som ble skutt på Totenåsen i sommer. De utbetales etter en egen ordning.

Artikkeltags