I innlegget «Vargvinter» uttrykkes det bekymring med henhold til hva som vil skje i kommende beitesesong dersom tingretten opprettholder vedtak om stans i ulvejakt innenfor ulvesonen. I innlegget gis det et inntrykk at ulvebestanden er veldig stor: «Flere ulver har blitt skutt like utenfor ulvesona nå i vinter. Disse ulvene kommer jo fordi de er altfor mange ulver inne i sona».

Akkurat hvor mange ulver det er i Norge (helnorske og grensevandrende) har jeg ikke helt oversikten over, men tallet ligger vel et sted mellom 70-80 ulv, kanskje? Og det er altfor mye? Når er det ikke for mye? 4-5 ulver? Ingen?

Jeg har mange ganger spekulert i hva det er som gjør at ulven blir framstilt som et uhyre. Noen ganger kan man få inntrykk av at det i første rekke er rovdyras skyld at landbruket har problemer. Er det det? Dersom vi skyter alle rovdyr som finnes i Norge – hvor stor innvirkning vil det ha på det totale tap av sauer som hvert år dør på utmarksbeite?

Basert på utbetalt rovdyrerstatning tar rovdyr i dag cirka 15 prosent av de om lag 100.000 sauer som dør på utmarksbeite hvert år. Rundt 85 prosent av sauene, altså 85.000, dør av sykdommer og ulykker. Ut i fra hvordan media som oftest framstiller rovdyrkonflikten kan man få det inntrykk at døde sauer i utmark = rovdyrdrept sau, men slik er det jo ikke. Man får det inntrykk at løsningen på alle vanskeligheter i landbruket er å fjerne rovdyra – og i særdeleshet ulven. Men sannheten er at ulven er det rovdyr som tar minst sau av alle de fire store rovdyra.

Innenfor ulvesonen er det lite tap av sau til ulv. Noe som skyldes flere forhold. Tradisjonelt har det vært relativt lite sauehold her, det er gjort driftsomlegginger hos sauebøndene med mer. I tillegg har ulvene til en viss grad hatt mulighet til å danne flokker her, og dermed har det blitt mulig for ulven å jakte på sine naturlige byttedyr, det vil si elg og andre hjortedyr. Hvert år felles det vel 30.000-40.000 elg i Norge. Jegere har alliert seg med bøndene, for elgen skal jegerne ha for seg sjøl.

Under rovdyrjakt brukes i en viss utstrekning hund. Hvis ulven eller bjørnen da forsvarer seg mot nærgående og halsende hunder, og hunden blir drept, får altså «jegeren», som har sendt hunden etter rovdyret, erstatning. Denne erstatningsordningen er svært detaljert. Erstatningsutbetalingene øker jo høyere premiert hunden er. Frekke er de også – forsvarer seg.

Rovdyr skal vi ikke ha. De er i veien. Vi mennesker skal ha alt; all elgen, all hjorten, all fisken, vi kan sende hunder i døden. Vi kan holde dyr i bur og bås. Vi kan drive avl på sau slik at slaktevekta øker og vi får mer penger i kassa. Vi kan sende 85.000 sauer som ikke er tilpasset et liv i villmark, i døden, (det vet vi skjer hvert år) hvert år). Trær kan vi gjøre hva vi vil med, hugge de ned eller vente til de gir mer penger i kassa. Ulven blir ofte framstilt som «ond». Men mennesket vi er ikke onde – for vi har sjel, vi har omtanke for andre.