Rørende jubileumsforestilling av Korpus

Med engasjert publikum, spennende teater og livlig sang, kunne Korpus feire sitt 25-års jubileum på Gjøvik kino.