Gjøvik kommune har sendt en anmodning til statsforvalteren om ta grep ovenfor grunneiere for å få ryddet opp i forurensingen på området til gamle Toten Cellulose i Hunndalen.

Formannskapet fikk før jul en orientering om statusen i forurensings saken på det tidligere industriområdet.

Politikerne uttrykte da bekymring for drikkevannet til byens befolkning så lenge forurensingen fra området ikke blir stanset.

- Dette har tatt for lang tid, mener Rødt-politiker Finn Olav Rolijordet.

Kreftfremkallende giftstoffer

Over 15 år er gått siden kreftframkallende giftstoffer ble oppdaget i Gjøvik næringspark, tidligere Toten Cellulose. Denne bedriften opphørte for omtrent 40 år siden.

Det er påvist at det kontinuerlig siger PCB og andre miljøgifter ut fra industriområdet ved Toten cellulose og ned i Hunnselva og Mjøsa.

I brevet som er sendt til statforvalter i Innlandet, skriver Gjøvik kommune at fylkesmannen sendte pålegg til grunneiere om å utføre grunnundersøkelser i 2014 og pålegg om å gjøre dette i 2015.

I 2018 gjentok daværende fylkesmann disse påleggene.

Grunneiere og kommunen har ikke klart å bli enige om hvem som har ansvaret for oppryddingen.

Privatrettslig tvist

Avdelingsdirektør for vannforvaltning og forurensning hos Statsforvalteren, Tore Pedersen, er kjent med at Gjøvik kommune og Skaugrud er uenige om hvem som skal ta regningen for å rydde opp i problemene

– Det anser vi som en privatrettslig tvist mellom de to. Når det gjelder grunneieren har vi gitt ham et pålegg for flere år tilbake om lage en tiltaksplan som skal sørge for å ordne opp i avrenningen av miljøgifter fra eiendommen, uttalte Pedersen til Oppland Arbeiderblad i september.

Pedersen sier nå til OA at de ennå ikke har svart på Gjøvik kommune sin henvendelse i saken på grunn av stor arbeidsmengde.

Bildeserie

Siste akt for Cellulosen

- Ta ei skje med tran

Finn Olav Rolijordet (R) har ved flere anledninger tatt opp saken politisk og fått medhold.

Nå anbefaler han at statsforvalteren på Hamar tar seg ei god skje med Møller´s Tran.

- Vi kan ikke sitte å se på at PCB renner ut i Mjøsa og skader drikkevannet. Det er grunneiers ansvar å rydde opp og statsforvalteren må sørge for at dette skjer. De har vært for snille i denne saken. Det tar alt forlang tid før rensingen er på plass igjen, mener han.

Han opplyser at det har vært gjort vellykket prøveprosjekt for å sikre at avrenningen av miljøgiftene blir enda lavere.

- Løsningen kan være at Gjøvik kommune forskutterer utgifter til videre rensing og krever dette tilbake fra grunneierne, sier Rolijordet.

Bildeserie

Cellulosen var hjørnestenen i Hunndalen

- Har myndighet

Assisterende kommunedirektør Marit Lium Dahlborg sier at dette er en eiendom som kommunen i sin tid kjøpte for å redde arbeidsplasser i forbindelse med nedlegging av cellulosen i 1981, og som er solgt videre i flere runder.

– Vi har fått gjort noen juridiske vurderinger med hensyn til ansvar for forurensning, men forholder oss til at det er statsforvalter som er myndighet i forhold til oppfølging av forurensning i grunnen. Den opprinnelige eiendommen har nå flere eiere som på ulikt vis har utarbeidet tiltaksplaner etter pålegg fra statsforvalteren, sier Dahlborg til OA.

Bildeserie

Da pipa falt i Cellulosen