Rolijordet er bekymret over hvorvidt alle avvik registreres – ber om forvaltningsrevisjon

Finn Olav Rolijordet er bekymret for at det underrapporteres avvik i omsorgstjenesten i Gjøvik. Nå ber han om en forvaltningsrevisjon.