Viser til nylig avisinnlegg fra Asbjørn Hovstø, Moelv og Knut Bøe, Gran, medlemmer av Facebookgruppa «Tog til nytt sykehus ved Mjøsbrua», Moelv/Gran.

Før vi svarer på spørsmålene som gruppen har stilt oss er det viktig for Rødt Gjøvik og Oppland å presisere at vi har jobbet mot storsykehus, uansett hvor det måtte bli bygget. Det er fullstendig uansvarlig å redusere helsetilbudet i Oppland og Hedmark. Vi vil kjempe mot at dette realiseres og håper at et nytt storting vil skjønne at man bygger ikke ned helsetilbudet. Sykehusene som er må oppgraderes og være i stand til å håndtere verre pandemier enn den vi har i dag. Vi jobber mot planene om å overføre 20 prosent av nåværende pasienter til kommunene.

Rødt Gjøvik har lenge kjempet for å få Gjøvikbanen koplet opp mot Dovrebanen. Kan vise til vårt siste partiprogram for Gjøvik & Land hvor det står beskrevet på side 10. https://roedt.no/gjovik-og-land/program

Men skulle befolkningen gå på et enormt nederlag ved at planene gjennomføres, må vi forholde oss til et slikt vedtak.

Rødt har som sagt arbeidet i mange år for å forlenge Gjøvikbanen over til Dovrebanen. Med overstående som grunnlag svarer vi slik på spørsmålene.

Spørsmål 1: Ja til holdeplass ved nytt sykehus. Spørsmål 2: Ja. Rødt har argumentert for at riksvei 4 ikke blir bygget som 4 felts motorvei. Vi vil ha en jernbane parallelt med ny riksvei 4, i stedet for. Spørsmål 3: Spørsmålet er i grunnen svart på i spørsmål 2.