Høyesterett vil ikke behandle anken etter at en 32-åring ble frikjent for drapsforsøk mot politifolk på Roa. Politiets Fellesforbund frykter nå for sikkerheten.

En 32 år gammel tsjetsjener ble i desember frifunnet av Eidsivating lagmannsrett for drapsforsøk mot politiet på Roa på Hadeland i juni 2015.

Mannen skjøt mot politiet da han ble stoppet på en bensinstasjon. Han ble selv skutt og skadd under en dramatisk pågripelse.

Statsadvokat Torbjørn Klundseter anket frifinnelsen til Høyesterett, men nå har ankeutvalget besluttet at saken ikke skal behandles i landets øverste domstol, skriver Politiforum.

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund, frykter at denne saken kan åpne for at hvem som helst kan skyte mot politifolk og hevde at det bare var skremmeskudd.

– Dette kan vi ikke leve med slik dette nå står. I og med at det å skyte på kloss hold mot politifolk ikke er å anse som drapsforsøk, forventer jeg nå at Stortinget går inn i saken og lager et lovverk som bed re beskytter de som skal beskytte innbyggerne, sier Bolstad.

Tsjetsjeneren som ble frifunnet for drapsforsøk, ble imidlertid dømt til to år og seks måneders fengsel for drapstrusler og våpentyveri av Eidsivating lagmannsrett i desember.