Før jul skuffet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svært mange da hun valgte å ikke konfirmere vedtakene fra SIHF og HSØ om å beslutte Mjøssykehusmodellen med hovedsykehus på Moelv. I stedet ba hun om en liten tilleggsutredning der hun ønsket svar på om trinnvis utbygging kunne redusere risikoen i prosjektet og om hvordan man kan beholde ansatte ved de to ulike alternativene.

Svarene ble presentert i styremøtet i SIHF 25. januar . Torbjørn Almlid uttalte at han tviler på om helseministeren blir fornøyd med resultatet av utredningene. Vi våger å påstå at Kjerkol nå har fått klare og gode svar på sine tilleggsspørsmål.

Motstanderne av Mjøssykehuset har lenge snakket om risikoen ved Mjøssykehusmodellen. Risikoen ved nullpluss holder de tyst om. Det er en grunn til at hele prosessen med ny sykehusstruktur startet. Den fragmenterte løsningen vi i lengre tid har hatt i SIHF er ikke framtidsrettet, verken medisinsk eller økonomisk. I prinsippet er nullpluss en videreføring av dagens løsning der man ikke oppnår tilstrekkelig samling av fagmiljøer som bør og må samles.

Høringsinstansene synes å være samstemte i at en trinnvis utbygging ikke reduserer risikoen i prosjektet, men snarere øker risikoen. Den største risikoen for bibehold av ansatte synes å være videre utsettelse av endelig beslutning. Videre mener majoriteten at det er større risiko for bibehold av ansatte ved nullpluss enn med Mjøssykehuset. I dag har Lillehammer 197 senger, Gjøvik 182 senger, Elverum 165 senger og Hamar 122 senger. (Konkretiseringsrapport 2020).

I nullpluss er det planlagt med 160 senger på Gjøvik og Hamar, 168 på Lillehammer og 78 på Elverum. Både Gjøvik og Lillehammer er i dag store allsidige akuttsykehus med indremedisin, akutt kirurgi og ortopedi med mer, omtrent hva man kan få til på nye Sanderud.

I høringssvarene fra Divisjon Gjøvik-Lillehammer kommer det klart fram at selv sykehus på denne størrelsen sliter faglige og økonomiske utfordringer og viser behovet for en hovedsykehusløsning.

Hva som skal være så mye mer saliggjørende på Sanderud enn dagens Lillehammer og Gjøvik forstår vi ikke.

Så Kjerkhol, hva du skal ta med deg videre til beslutningen i mars er følgende;

- Det som i størst grad vil bidra positivt til bibehold av ansatte vil være å gå videre med Mjøssykehuset

- Det er stor enighet om at trinnvis utbygging vil øke risikoen ved prosjektet.

Vi advarer helse- og omsorgsministeren mot trenering av endelig beslutning.