Gjøvik kommune har ikke etablert noen reservevannforsyning. De ser derfor over Mjøsbrua og lurer på samarbeid og om det er muligheter for å bygge det nye vannverket i Moelv slik at det totalt sett også kan fungere som reserveløsning for Gjøvik ved behov. De peker også på at det er snaut med vann på Biri i dag.

– I dette regnestykket ligger det også at Gjøvik også kan være reserve for Ringsaker, sier virksomhetsleder Asbjørn Tufto i Gjøvik kommune.

Men han får ikke ønsket svar fra Ringsaker.

– Ringsaker kommune har stramme frister og for å bygge nytt vannverk i Moelv og ser allerede nå at vurderinger som reserverforsyning til Gjøvik har skapt forsinkelser, skriver RE-leder Per Even Johansen. Han legger til at Ringsaker ikke har tid til å vente på at Gjøvik har utredet dette ferdig.