Riksvei 4-striden mellom NCC og vegvesenet: Planlegger for en rettssak de håper å unngå

I mai ble det klart at NCC og Statens vegvesen ikke var blitt enige om sluttoppgjør for byggingen av riksvei 4 mellom Jaren og kommunegrensa. Nå er forberedelsene til rettssak i gang, men håpet er å unngå at saken ender i retten.