– Først ut er strekningen Einavoll–Eina kirke, opplyser byggeleder Kari Svingheim i Statens vegvesen.

 Arbeidet på strekningen starter natt til tirsdag og vil strekke seg over cirka fire uker. Strekningen vil bli stengt for trafikk om natta de to første ukene mens arbeidet pågår, det vil si fra klokka 19 til klokka 6 morgenen etter.

Omkjøring

– Kjøretøy opp til 7,5 tonn vil bli dirigert over på fylkesveg 117 på vestsiden av Einavatnet, opplyser Svingheim. Vanligvis tar det cirka 19 minutter å kjøre på riksveg 4 mellom Eina og Einavollen. Ifølge google vil omkjøringen via fylkesveg 117 ta cirka 26 minutter.

Kjøretøy over 7,5 tonn vil bli sluppet forbi anleggsstedet i kolonne med to timers mellomrom. Altså kan det bli ventetid på inntil to timer for lastebiler, heter det i pressemeldingen fra Statens vegvesen.

Flere boliger har atkomst til riksveg 4 langs strekningene som skal stenges. For dem vil entreprenøren skilte med piler i hvilken retning de skal kjøre for å komme ut på den delen av riksveg 4 som er åpen.

 

Vil pågå ut oktober

Det er Statens vegvesens entreprenør PEAB som har fått jobben med å legge nytt dekke på riksveg 4. Arbeidet vil pågå til ut oktober måned.

– I perioder vil PEAB asfaltere flere strekninger mellom Eina og Hunndalen samtidig. Trafikantene må regne med ventetid mens arbeidet pågår, påpeker byggelederen.

Beregn god tid

Etter ca. to uker med nattarbeid vil asfalteringa mellom Einavoll og Eina kirke foregå på dagtid i om lag to uker. Da blir trafikken ledet forbi i ett kjørefelt med ledebil. Trafikantene må regne med noe ventetid og redusert framkommelighet. Både på dag og natt vil arbeidet foregå på ukedagene mandag til torsdag, mens vegen blir åpen for vanlig trafikk i helgene.

Utfordrende arbeid

– Vi håper at trafikantene beregner god tid når de skal kjøre rv. 4 mellom Hunndalen og Eina på hverdager i høst, sier Kari Svingheim og tilføyer:

– Det er en utfordring å jobbe med dekkelegging på en så trafikkert veg, med til dels dårlige omkjøringsmuligheter. Derfor må vi i perioder stenge vegen og jobbe om natta, når det er minst trafikk. Når vi er ferdig, vil trafikantene få en sikrere og mer behagelig veg å kjøre på.

Været kan virke inn

Frost og store nedbørsmengder kan påvirke framdriften i dekkelegginga. I utgangspunktet blir strekningen mellom Blili og Bruflat, sør for Reinsvoll, asfaltert samtidig med at arbeidet på den sørlige parsellen fullføres. Der vil arbeidet foregå på dagtid. Mellom Eina kirke og Blili er det kun gang- og sykkelvegen som får nytt dekke. Dette vil ikke påvirke vegtrafikken, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Strekningen mellom avkjøringa til Raufoss Nord og Hunndalen blir etter planen satt i gang som tredje delstrekning, mens arbeidet avsluttes med strekningen Bruflat–Raufoss. På den siste strekningen blir det nattestenging mellom Bruflat og Reinsvoll, med omkjøringsmuligheter for alle kjøretøy.

Statens vegvesen vil komme med oppdatert informasjon etter hvert, blant annet på www.vegvesen.no/trafikk.