Nå er hun i gang med å bygge ut veiene

Therese Høy har lederansvaret for Statens Vegvesens Prosjekt Vestoppland.

Therese Høy har lederansvaret for Statens Vegvesens Prosjekt Vestoppland. Foto:

Av

Mandag startet Therese Høy som prosjektleder for Prosjekt Vestoppland. Høy ser frem til å jobbe med utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland og E16 i Valdres.

DEL

Prosjekt Vestoppland er et av de store utbyggingsprosjektene i Statens vegvesen. Per nå har prosjektet ansvaret for planlegging og utbygging av E16 i Valdres og riksveg 4 mellom Roa og Lygnabakken på Hadeland.

Therese Høy (37) er utdannet siviløkonom og sivilingeniør og har allerede en del års erfaring med prosjektstyring både i Statens Vegvesen og i konsulentbransjen, med oppdrag for både private og offentlige utbyggere.

– Jeg bor på Hadeland og da stillingen som prosjektleder i Prosjekt Vestoppland ble ledig, ønsket jeg å bruke kompetansen min i nærområdet, sier Høy i en pressemelding.

Sluttføring av E16 Bagn-Bjørgo

Therese Høy har tatt over et prosjekt hvor det i løpet av de kommende årene er flere store milepeler. På forsommeren varslet Statens vegvesen oppstart av arbeid med reguleringsplan for en utbedring av riksveg 4 mellom Almenningsdelet og Lygnebakken i Gran kommune. Forslag til reguleringsplan er planlagt oversendt Gran kommune for sluttbehandling tidlig i 2019.

– Vi skal også i gang med bygging av etappe 2 av riksveg 4, nemlig strekningene Roa-Gran grense og Jaren-Lygnebakken i løpet av får år. Eksakt når vi får kommet i gang med byggingen, avhenger av den eksterne kvalitetssikringen, såkalt KS2, og Stortinget sitt vedtak om finansiering og utbygging, forklarer Therese Høy i pressemeldingen.

En annen viktig milepel i Prosjekt Vestoppland er da E16 Bagn-Bjørgo skal åpnes for trafikk høsten 2019.

Artikkeltags