Godt å se at riksveg 4 endelig har kommet på kartet. Mange av oss som driver næring på denne siden av Mjøsa har nok ofte sett med store øyne på hvilke muligheter E6 har gitt den tidligere hedmarksregionen.
Endelig ser det ut som om både politikere og næringsliv kan få fram viktigheten av å ha effektive og trafikksikre veier.
Når det er sagt, tror jeg det å legge den nye riksvegen vest for Einafjorden er det eneste fornuftige. 4 kilometer kortere og slippe det meste av stigningen til Lygna er vel også gunstig miljømessig.
Ikke samfunnsmessig økonomisk lønnsomt, sier Statens Vegvesen. Kanskje ikke for dere, men for alle andre.
Og det å forbedre eksisterende vei for mange millioner, tror jeg vil være en dyr mellomløsning.
Det må vel være viktigere å få til denne delen Gjøvik-Oslo først. Det er her tida går, når man kjører. Gjøvik-Mjøsbrua tar 15 minutter. Hadde selvfølgelig vært fint med tunnel og 110 km/t her også. Men mener veien Gjøvik-Oslo bør ligge mye høyere på prioriteringen. «Trafikkorken» i Gjøvik er nok noe overdrevet, sett i forhold til andre byer i Norge eller andre deler av verden.

Så får vi se om det eventuelt skulle komme nytt Storsykehus ved Mjøsbrua. Da er det greit å komme dit raskt også.