Det gjelder fra Einavoll til Eina kirke og på strekningen Roa - Gjøvik. Stengningene skjer i periodene mandag til torsdag fra 19 til 06 (neste dag).

Anbefalt omkjøring er via Fylkesveg 117. Kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn kan passere.

Kolonnekjøring for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn skjer klokka 21, 23, 01, 03 og 05.