Rikker ikke på kravene i lønnoppgjøret: – Uaktuelt at arbeidsfolk skal ta regninga for krisa

Dersom partene i frontfagsmeklingen ikke kommer til enighet innen torsdag har arbeidstagerorganisasjonene varslet streik.