Tirsdag ble Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV enige om statsbudsjettet for 2023.

Budsjettavtalen øker minstepensjonen, bostøtten, barnetrygda, og støtte til matsentraler.

Aasrud er fornøyd med resultatet som ligger på bordet spesielt for de svakeste i samfunnet.

– Svært mange har det tøft

– Prisene har fortsatt å øke mer enn det som var planlagt. Det vi gjør for de som sliter, mener jeg er veldig viktig. Det er mange som har det tøft akkurat nå, sier Rigmor Aasrud (Ap) etter at budsjettavtalen ble presentert tirsdag ettermiddag.

– Det er en god sosial profil i dette budsjettet samtidig som det er en større satsing på miljøet med at Enova får 800 millioner kroner mer å rutte med, sier hun.

Aasrud er også fornøyd med at anleggssektoren får billigere drivstoff.

Senterpartiet fikk gjennomslag for større kutt i drivstoffavgiftene enn planlagt. Nå skal de reduseres med nesten 1,5 milliarder kroner.

– Dette er det mange i Innlandet som er opptatt av, mener Aasrud.

Ukrainahjelp

Hun vil også nevne hjelpepakken til Ukraina og økte tilskudd til heldøgns omsorgsplasser som var satt på pause.

– Mange ordførere vil klappe for dette punktet, sier Aasrud.

Statsministeren smilte da avtalen ble presentert tirsdag.

– Vi har kommet til enighet, og det er jeg veldig glad for, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i innledningen av pressekonferansen tirsdag kveld.

Dette er noe av de partiene har blitt enige om:

Strammer inn overfor milliardærene

Regjeringspartiene og SV er enige om en tøffere utflyttingsskatt for såkalte skatteflyktninger.

Det skriver SV i en pressemelding om tirsdagens budsjettenighet.

– Partiene er enige om en tøffere utflyttingsskatt for skatteflyktninger, hvor endringer som opphever dagens tidsbegrensing på fem år, sørger for at utflyttingsskatt også gjelder ved overføring av aksjer til nær familie i utlandet, heter det.

Rigmor Aasrud kaller dette en «Exit-skatt».

– Nå kan rikingene ikke flytte ut og flytte hjem etter en periode og slippe å betale skatt. Disse skattepengene trenger vi for å bidra til en bedre omfordeling, sier hun til OA.

Delvis gratis SFO for andreklassinger

Andreklassinger får tolv timer gratis SFO fra og med neste høst. Dermed blir det samme tilbud som for førsteklassingene.

– Dette sparer en gjennomsnittsfamilie med ett barn i SFO om lag 20.000 kroner på i 2023, sier utdanningspolitisk talsperson Elise Waagen i Arbeiderpartiet i en pressemelding.

Hun sier målet på sikt er gratis SFO for alle.

– Dessverre er det slik at rundt 100.000 barn i alderen 6–10 år ikke deltar i skolefritidsordning, mange fordi tilbudet er for dyrt, sier hun.

5.000 ekstra i barnetrygd til enslige forsørgere

Budsjettavtalen øker minstepensjonen, bostøtten, barnetrygda, og støtte til matsentraler, som er blant tiltakene SV har kjempet for i budsjettforhandlingene.

I tillegg skal det komme økning i barnetillegget for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger, samt en 50 prosent økning i støtte til beboere på asylmottak.

– Det er en levekårspakke for å komme dem med minst til unnsetning, sa statsministeren.

SV-leder Audun Lysbakken utdypet summene: til sammen skal det brukes en milliard kroner mer på barnetrygd. Barnetrygda skal prisjusteres, og det kommer 5.000 kroner ekstra til enslige forsørgere. Minstepensjonistene får 4.000 mer. Uføre på minstesats får en engangsutbetaling på 3.000 kroner.

Fakta om budsjettenigheten mellom SV og regjeringspartiene

* drivstoffavgiftene kuttes med 1,5 milliarder kroner

* dyrtidspakke med mer til minstepensjonister, uføre, barnetrygd, bostøtte og dagpenger

* gratis halvdagsplass i SFO for andreklassinger

* 50 prosent tannlegerabatt for dem mellom 23 og 26 år

* strengere utflyttingsskatt for skatteflyktninger

* fortsatt letestopp etter olje

* fortsatt begrensning på leting i iskantsonen

* enighet om at regjeringen skal vurdere å innføre petroleumsfrie områder

* tiltak for å kutte mer i klimautslipp, blant annet til Enova

* avtale om hjelp til Ukraina og fattige land som rammes av krigens ringvirkninger

* 50 prosent økning i støtte til beboere på asylmottak

* engangsutbetaling for uføre som mottar minsteytelsen

* økning i barnetillegget for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP)

* 5.400 kroner i økt studiestøtte (lån og stipend) for fulltidsstudenter

* mer støtte til matsentraler

5.400 kroner mer i studiestøtte

Det er enighet om 5.400 kroner i økt studiestøtte for fulltidsstudenter.

Studiestøtten fordeles på lån og stipend og gjelder for studieåret 2023–24.

– Dette er et solid løft for studentene, som kommer veldig godt med i den tøffe økonomiske situasjonen vi lever i nå. Jeg er glad for studenter nå kan får mer penger å rutte med, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Elise Waagen.

Hun påpeker at regjeringen tidligere har tatt grep for å få opp byggetempoet med mål om 3.000 nye studentboliger i året.

– Vi vet at den klart største enkeltutgiften for de fleste studenter er husleie, så det viktigste grepet vi kan gjøre for å bedre studentenes økonomi, er å bygge flere rimelige studentboliger.

Skattegrep

Regjeringen gjør en rekke skattegrep som gjør at rundt 76 prosent av befolkningen vil få lavere eller uendret skatt til neste år, sier finansministeren.

– Cirka 76 prosent av befolkningen vil få lavere eller uendret skatt sammenlignet med i år når vi går inn i 2023, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

En person som tjener rundt 600.000 kroner vil da få cirka 2.000 kroner i lavere skatt, sier han.

– Og så gjør vi mange enkeltgrep som treffer brede lag. Vi justerer barnetrygden, vi sørger for det vi gjør på SFO, makspris i barnehage – mange grep som treffer vanlige arbeidsfolk rundt omkring i hele Norge, sier Vedum.

LO er fornøyd

– En tydelig sosialdemokratisk profil, er dommen fra LO om budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV.

– Den sosiale profilen i dette statsbudsjettet er både riktig og viktig. Regjeringen viser tydelig handlekraft og gir bedre hjelp til dem som strever. Et budsjett som trygger folks hverdagsøkonomi og hjelper dem som har aller minst er et viktig skritt videre på veien mot mindre sosiale forskjeller og et mer rettferdig samfunn, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

– "Exit-skatten" straffer folk

Høyres nestleder Henrik Asheim gratulerer SV med gjennomslag for flere tiltak i sosialpolitikken, men er misfornøyd med budsjettets skattepolitikk. Partiet frykter at det skaper usikkerhet i næringslivet.

I tillegg kommenterer de den såkalte «exit-skatten» som er ment å ramme rike nordmenn som flytter til Sveits.

– Problemet med det store omfanget av norske investorer som har skapt store verdier flytter til Sveits er politikerskapt. I stedet for å føre en forutsigbar skatte- og næringspolitikk leter venstresiden nå desperat etter raske måter å straffe folk på, sier Asheim.

– Uetisk forlik

Tor André Johnsen (Frp) er ikke nådig i sin dom over budsjettforliket.

– Budsjettet forliket med SV er uetisk, uansvarlig og useriøst. Det vil ikke bidra til å forhindre dødsulykker i trafikken og spesielt på riksvei 4. Det vil bidra til flere konkurser i reiselivet og i ski/hytte kommunene i Innlandet. Det vil også gjøre det enda vanskeligere for ungdom å kjøpe bolig, mener Johnsen i en kommentar til OA.

– Misliker at dieselavgiftene går ned

Venstre er også misfornøyd med skatteøkningene, og misliker særlig senkede dieselavgifter. Samtidig skryter man blant annet av at SV har fått snudd regjeringens forslag om kutt i naturvern.

– Vi har en regjering som bare ser bakover, og ikke har noe prosjekt utover å styre. SVs bidrag til prosjektet er å øke skattene og den offentlige pengebruken enda mer. Dette er gal kurs for Norge, sier nestleder Sveinung Rotevatn.

Rødt: – Redder ikke jula for vanlige folk

Rødt skryter av at dagpengekuttet blir reversert, og at det blir økte overføringer til minstepensjonister og uføre på minstesats. Samtidig mener de det er store hull i budsjettets tiltak for å møte økte priser.

– Dette budsjettet redder ikke jula for vanlige folk, dessverre. Det er en klar forbedring, men mange går fortsatt en tøff jul og et tungt nytt år i møte, sier nestleder Marie Sneve Martinussen.

Saken oppdateres.