En mann er tiltalt for familievold gjennom en periode på seks og et halvt år.

Volden skal dels ha funnet sted på en bopel i Gjøvik-distriktet og dels i Hedmark. Tiltalte er i dag bosatt i nabofylket, men saken kommer opp til behandling i Gjøvik tingrett.

Mishandlet samboeren

Ifølge Statsadvokatene i Hedmark og Opptatt mishandlet mannen sin samboer gjentatte ganger fra 2006 til 2013.

Tiltalen ramser opp en rekke eksempler; blant annet slag, spark, dytting og kvelertak. han skal også ha kastet gjenstander på henne.

Jaget og låst ute

Ved en anledning skal han ha bråbremset med en bil slik at den da gravide samboeren ble presset hardt mot dashbordet. En annen gang skal han ha slått igjen en dør på en slik måte at den traff hodet hennes. Videre skal han vridd fingre, jaget henne og låst henne ute.

Tingretten

I sum et handlingsmønster påtalemakten anser som mishandling.

Det er satt av fire dager til hovedforhandlingen i tingretten. Startdato er 2. november.