(Nettavisen): Terroristen og massemorderen Anders Behring Breivik kan bli en fri mann en gang i fremtiden.

Det mener en av Norges fremste rettspsykiatere, Randi Rosenqvist. Hun har hatt en rekke samtaler med Breivik gjennom flere år og har skrevet ti risikovurderinger av ham.

Det var 22. juli 2011 terroristen ble pågrepet etter å ha drept til sammen 77 (se faktaboks under) mennesker etter å ha sprengt en bombe i Regjeringskvartalet i Oslo og skutt 69 AUF-ere på Utøya.

– Tror ikke Breivik dør i fengsel

Breivik har sittet i fengsel, isolert, i ti og et halvt år. Han er den eneste fangen i Norge som soner under særlig høy sikkerhet som er det strengeste soningsregimet.

– Jeg synes ikke han har utviklet seg på en vesentlig måte på disse ti årene, men jeg ser at han har prøvde å tilpasse strategi fra ett år til et annet. Det han virkelig ønsker å oppnå nå er tillatelse til å føre et politisk sekretariat fra fengselet og dermed korrespondere med dem han anser som likesinnede og meningsbærende kontakter, sier Rosenqvist til Nettavisen.

Hun tror det er realistisk at terroristen blir prøveløslatt en gang i fremtiden.

– Ja, det tror jeg.

– Hva legger du til grunn når du sier det?

– Jeg legger til grunn at alle blir eldre med årene og veldig avvikende personlighetstrekk kan dempes gjennom 40- og 50-årene. Jeg tror ikke han er blant dem som dør i fengsel.

Ikke store endringen

Breivik blir 43 år i år.

– Når tror du han eventuelt kan bli prøveløslatt?

– Jeg tror det er lenge til. Ti år har ikke gjort den store endringen, hva kan de neste ti årene medføre og hva med årene etter det når han er i 50-årene? Det er vanskelig å si.

Terroristen selv sier til pressen at han er sikker på at han en dag slipper ut fra fengsel.

– Jeg er overbevist om det, dersom jeg ikke dør i fengsel. Jeg tror det skjer en gang mellom 2032 og 2070.

I 2070 vil han være 91 år.

Forsvarer: – Det er det vi jobber for

I forvaringsdommen fra Oslo tingrett i 2012 gjorde retten det klart at de tror Breivik fortsatt vil være farlig etter å ha sonet 21 år i fengsel:

«(...). Dette innebærer at tiltalte også etter soning av 21 års fengselsstraff vil være en svært farlig mann. Retten mener på denne bakgrunn at vilkårene for å idømme forvaring er til stede, og mener derfor at forvaring bør idømmes.»

Breiviks forsvarer mener alle som soner lange fengselsstraffer må ha et håp om å komme ut i frihet.

– Jeg hørte han sa det, men vi har ikke snakket noe konkret om når det skal skje. Tanken om en dag å bli løslatt er en forutsetning for å ha alle som sitter på lange fengselsdommer for å ha et håp om å komme ut, det har han, sier stjerneadvokaten Øystein Storrvik til Nettavisen.

– Det er det han ønsker og det er det vi jobber for. Denne rettssaken er en del av den prosessen. Hva som skjer langt frem i fremtiden er umulig å si, men det er klart at det er håp om at han en dag kan ha et liv i frihet. Lovverket sier også at det er dette kriminalomsorgen skal jobbe mot.

Ikke farlig bak murene

– Er Breivik en farlig mann i dag, slik du ser det, Rosenqvist?

– I dag, når han sitter i fengsel, tror jeg ikke han er farlig. Jeg tror ikke han vil orke å gjøre en voldshandling i fengsel. Men hvis han blir prøveløslatt i dag, vil han komme ut til et samfunn jeg ikke tror han kommer til å forstå i det hele tatt. Han forventer nok en ganske massiv støtte. Da er det spørsmål om hvilken strategi han vil velge, sier hun.

– Vil han da velge å smile og vende det andre kinnet til, eller vil han velge en voldelig strategi igjen. Han har jo vist at han kan gjøre dramatiske voldshandlinger og at han ikke har empati i det hele tatt.

I 2012 ble terroristen dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år i fengsel. Forvaring er en tidsubegrenset fengselsstraff. Det er de farligste forbryterne som blir idømt dette når det er gjentakelsesfare for å begå nye forbrytelser.

Breivik har rett til å søke om prøveløslatelse etter å ha sonet minstetiden på ti år. Minstetiden regnes fra da han ble pågrepet i 2011.