Gå til sidens hovedinnhold

Rettferdig pensjon for alle

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rettferdig pensjon er en kjernesak for Arbeiderpartiet. Derfor mener vi at han og hun som har jobbet skal ha mer igjen i fra alderspensjon fra folketrygden enn de som ikke har vært i arbeid. Samtidig må vi sikre de som ikke har vært i jobb et rimelig pensjonsnivå.

Vi er derfor også opptatt av at pensjonssystemet må som er økonomisk bærekraftig. Det handler ikke bare om at velferdsstaten fortsatt skal kunne tilby medisiner på blå resept, rimelige egenandeler hos legen og gratis sykehusbehandling i verdensklasse, samtidig med pensjon. Det handler om ansvaret vi har for at barn og barnebarn også skal få pensjon når den tid kommer.

Stortinget har nylig behandlet en rekke pensjonsforslag. Arbeiderpartiet har lenge jobbet for å gjøre pensjonssystemet mer rettferdig. En modell som sikrer at ingen pensjonister får svekket kjøpekraft når de yrkesaktive går i pluss, har vi foreslått siden 2017. Det var da det ble klart at den valgte reguleringsmodellen ikke var i tråd med det pensjonistene ble lovet i pensjonsreformen.

Pensjon fra første krone, som vil sikre bedre opptjening for 1 million arbeidstakere i privat sektor, har Arbeiderpartiet også kjempet for i flere år. Det er det endelig flertall for, men høyrepartiene vil drøye helt til 2026 før det får full effekt, Vi mener det kan vedtas fra 2022.

Arbeiderpartiet harnå også fått flertall for en økning i minste pensjonsnivå for enslige. Det vi derimot ikke har kunnet gå med på, er forslag som vil gi et system som koster mye og heller ikke er rettferdig. En heving av minste nivå til 60 prosent av medianlønnen, betyr at framtidige pensjonister ikke vil få noen pensjonsgevinst av arbeidsinntekten. De vil uansett kun motta minstepensjon. En slik endring vil også fjerne muligheten de fleste vil ha til å gå av med pensjon før fylte 67 år. Dette fordi muligheten til å gå av med pensjon tidlig, avhenger av at man har opptjening som tilsvarer minste pensjonsnivå. For framtidig 62-åring vil forslaget bety en inntekt tilsvarende 750.000 kroner i 40 år. For de som har mulighet til å gå med AFP ville grensen være omtrent 500.000 kroner. Vi mener folk også i framtida skal ha mulighet til å gå av tidlig, også de med vanlige inntekter.

Forslaget om å la Pensjonistforbundet forhandle om fordeling av den årlige reguleringen har med god grunn blitt møtt med hard kritikk fra både fagbevegelsen og andre pensjonistorganisasjoner. Dette vil gi folk mindre forutsigbarhet for hva de får i pensjon.

Pensjonsreformen skalsikre at våre barn og barnebarn ikke får en altfor stor økonomisk belastning for å dekke pensjonskostnadene. Med utviklingen i alles forventede levealder er dette tvingende nødvendig. I dag er det fire personer mellom 20 og 66 år for person som er 67 år eller eldre. Om 40 år vil det være to. Det vil med andre ord bli stadig færre som utfører arbeidet som skal betale for ytelser som pensjon. I år vil vi bruke 467 mrd. kroner på folketrygden, dette utgjør allerede nesten en tredjedel av hele statsbudsjettet. Uten pensjonsreformen hadde denne summen vært enda høyere. Konsekvensen hadde enten blitt skatteøkning for alle eller kutt i andre velferdstiltak. Vi kan ikke lempe store kostnader over på de neste generasjonene.

I disse koronatider, når barn og unge har ofret mye, kan dette være ekstra verdt å tenke på.

Kommentarer til denne saken