Gå til sidens hovedinnhold

Retten til en verdig gravferd

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stat og kommune må gå foran og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å utøve sin religion eller ivareta sitt livssyn også ved livets slutt. Dette gjelder særlig knyttet til verdige seremonilokaler. Det finnes få egnede lokaler det er mulig å bruke til slike formål, særlig på dagtid. I mange kommuner finnes ingen alternativer i det hele tatt.

Uavhengig av religion eller livssyn, ritualer eller tradisjon står ønsket om en verdig avskjed sterkt. Med kjærlighet og omtanke for den avdøde, men også for de etterlatte. Ofte har den avdøde også selv hatt ønsker knyttet til egen seremoni. Ord som respekt og verdighet har aldri større verdi enn på en dag da familie og venner skal ta avskjed med et annet menneske.

Utfordringen er å finne et verdig lokale til seremonien. Noen finner løsninger i lokaler med begrenset plass, noe som gjør at ikke alle som ønsker det, kan være til stede under seremonien. I mange tilfeller må kirken benyttes fordi det ikke finnes andre muligheter i nærheten. En ikke-kirkelig seremoni i et kirkebygg, mot den avdødes vilje, er ikke en verdig begravelse.

Human-Etisk Forbund jobber for et livssynsåpent samfunn, som respekterer og anerkjenner religions- og livssynsmangfoldet som en verdi i et moderne demokrati.

Det offentlige har et overordnet ansvar for å legge til rette for at alle mennesker skal kunne utøve sin religion eller sitt livssyn. Dette gjelder også ved livets slutt.

Human-Etisk Forbund i Oppland henstiller derfor alle kommuner i fylket om å tilrettelegge for egnede livssynsåpne seremonilokaler.
 

Kommentarer til denne saken