Stine Hansen, listetopp for Venstre i Oppland, skriver i GD og OA at alle elever bør ha rett på en kvalifisert lærer. Hun forteller at regjeringen, det siste året med Venstre-leder Guri Melby som kunnskapsminister, har sendt over 50.000 lærere på videreutdanning siden 2015. Det stemmer, og det er absolutt på sin plass å gi regjeringen skryt for at de følger opp partenes etter- og videreutdanningsstrategi. Noe annet skulle da vitterlig bare mangle.

Men Venstre forteller her bare halvparten av bildet, og det er viktig at man presenterer hele fortellingen.

  • De aller fleste av de 50.000 lærerne som har tatt videreutdanning for å bli kvalifisert fra og med 2025 var ALLEREDE kvalifisert da regjeringen endret lovverket og gav det tilbakevirkende kraft. Man har altså her brukt enorme summer på etter- og videreutdanning til lærere som allerede fylte kravene i Opplæringsloven.
  • Selv om disse 50.000 lærerne som allerede er kvalifisert (og legg til noen tusen til fram mot 2025) tar etter- og videreutdanning, endrer ikke det på den største utfordringen. Nemlig den at 6,5 millioner timer undervisning gjennomføres av ukvalifiserte. 15 prosent i grunnskolen og 20 prosent i videregående opplæring.
  • I og med at de aller fleste lærerne som tar etter- og videreutdanning har krav på permisjon med lønn i en prosentandel av stillingen sin, må de undervisningstimene som faller bort fylles av andre ansatte. Flere steder klarer flinke rektorer og tillitsvalgte å fylle disse stillingene med kvalifiserte lærere før skolestart, men altfor ofte ender man opp med at ukvalifiserte blir løsningen. Og det skjer like gjerne i sentrumsnære områder som i distriktene, for det finnes faktisk ikke kvalifisert arbeidskraft utenfor skoledøra. Det som dermed skulle være en fantastisk vinn – vinn – situasjon for arbeidsgiver, arbeidstaker og elever ender opp med avvik all den tid regjering og landets politikere tillater at bakdøra står helt åpen for å bryte Opplæringsloven gjennom bruk av ukvalifisert arbeidskraft.

Utdanningsforbundet og alle landets lærere i skolen er helt enig med både regjeringen og Venstre at kompetanse er viktig. Derfor har vår profesjon i en årrekke, også før 2015, vært ivrige kompetansesøkere. Enten på egenhånd eller gjennom ulike kurs arbeidsgiver har kunnet tilby. Svært mange elever i skolen nyter godt av, og kommer til å nyte godt av langt inn i fremtiden, at de har høyt kvalifiserte lærere til stede i klasserommet. Det skal vi være glade for.

Dessverre hjelper det ikke for de altfor mange elevene som hver eneste dag opplever at den som kommer inn døra til klasserommet ikke har lærerutdanning.