Gustav Granheim har i rullestol sjekket atkomst og toalettforhold ved Gjøviks kafeer og spisesteder. Han har selv en nevrologisk sykdom som hemmer hans mulighet til å bevege seg.

Han mener mange av byens spisesteder har for dårlig tilgjengelighet.

– Som gjest føler man seg ikke velkommen når man må rope etter rampe fra døråpningen eller geleides inn bakvegen eller søppelvegen, sier han til OA.

Strengere krav

Nestleder i Arbeiderpartiet i Gjøvik, Bjug Ringstad, mener kommunen sette strengere krav til serveringsstedene. I tråd med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, mener han at serveringsstedene må kunne dokumentere tilgjengelighet for å få skjenkebevilling.

– Jeg la fram dette som et verbalforslag i budsjettbehandlingen før jul. Dette vil være et effektivt virkemiddel for å oppnå tilgjengelighet for alle, sier han til OA.

Tar det senere

I kommunestyret kom de fram til å vurdere dette forslaget i sammenheng med en grundigere gjennomgang av serverings- og skjenkereglementet i Gjøvik. Dette skal uansett behandles på nyåret.

Ringstad viser til at både Sandefjord og Halden har innført slike restriksjoner. Han kaller det en konstruktiv overordnet tilnærming til problematikken.

Selvstendig ansvar

– Hva med serveringsstedene som ikke serverer alkohol?

– Skjenkebevilling er et reelt virkemiddel. Vi har ikke samme virkemiddel når det gjelder for eksempel et konditori. Poenget mitt er at vi må gjøre det vi kan for at flere serveringssteder blir mer tilgjengelige.

– Dette kan handle om bygningsmessige løsninger. Hvilket ansvar har gårdeierne, mener du?

– Tiltakshaverne har et selvstendige ansvar for dette. Men kan selvsagt ta det videre med eier av bygningen. Så forstår jeg at det kan gå på marginene å drive spisested i Gjøvik i dag. Det har blomstret opp mange de senere årene, og vi har kanskje en overetablering. Likevel handler dette ikke bare om at noen ikke kommer inn. Det handler om at enkeltpersoner stenges ute. Det ønsker vi ikke.