Norges Bank hever som ventet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Torsdagens renteøkning er den første siden 2011, og er bare første steg mot et høyere rentenivå. Allerede i første kvartal neste år, mest sannsynlig på rentemøtet i mars, blir styringsrenten satt opp med nye 0,25 prosentpoeng. Mest sannsynlig blir det enda en økning i 2019, mot slutten av året.

Prognosene i Pengepolitisk rapport fra Norges Bank anslår at styringsrenten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021. En styringsrente på 2 prosent fra Norges Bank innebærer at boliglånsrenten vil øke fra et gjennomsnitt på 2,5 prosent i dag til i underkant av 4 prosent i 2021, ifølge rapporten.

– Ny tid

Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund vil renteøkningen markere en ny tid for 333.000 boligeiere. For så mange norske boligeiere har aldri opplevd en renteøkning.

– Den første renteøkningen vil bety lite for husholdningens økonomi, og det er heller ikke gitt at det slår ut i høyere boligrente for alle, men det store spørsmålet er hvordan sentralbankens rentesignal vil påvirke folks atferd, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han tror at etter hvert som det kommer flere rentehevinger kan vi forvente at det vil dempe den usunne pris- og gjeldsutviklingen som har vært i deler av landet under årene med rekordlave renter.

Vekst i økonomien

Renteøkningene er et sunnhetstegn for norsk økonomi, og baserer seg på at oppgangen fortsetter. Men sammenlignet med siste Pengepolitiske rapport fra juni, er forventningene flere år framover skrudd noe ned. Det overrasker sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

– Norges Bank er blitt mindre optimistisk på vegne av norsk økonomi. Jeg trodde det ville legges mer vekt på at inflasjonen har kommet opp og kronen er svak, sier Bruce til DN.no.

Noen av nøkkeltallene i rapporten anslår at veksten i BNP for Fastlands-Norge stiger med 2,5 prosent i år og neste år, men vil dempes gradvis fremover. Kapasitetsutnyttingen anslås å øke de nærmeste to årene før den avtar litt. Norges Bank venter at arbeidsledigheten går ytterligere ned, og at lønnsveksten øker gradvis. Inflasjonen (prisstigningen) anslås til litt under 2 prosent ved utgangen av 2021.

Neste rentemøte i Norges Bank er 25. oktober.