I en rapport fra SINTEF og NTNU kommer det fram at den ulovlige siden av renholdsbransjen mest sannsynligvis er langt større enn tidligere antatt. Rundt 4.000 virksomheter har aldri søkt om godkjenning og 90 prosent av disse selskapene er enkeltpersonforetak, skriver Dagbladet.

– Slik situasjonen er nå, er det rimelig å anta at mange aktører spekulerer på at konsekvensene for brudd på loven er minimal, skriver forskerne i rapporten.

NHO mener størstedelen av det private markedet er svart, andre mener andelen er cirka halvparten. Når trusselen om straff ikke anses som reell, har den liten avskrekkende effekt.

– Det er urovekkende. Svart arbeid er en stor trussel mot velferdssamfunnet og ansatte i renholdsbransjen. Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven, vil dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.

Hun mener det er viktig å rope et varsku til forbrukerne.

– Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det, og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping, sier Webb.

Nå ønsker hun å diskutere et forbud mot å kjøpe renhold fra virksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet

– Men det er et tiltak som må besluttes politisk, sier Webb.