Gå til sidens hovedinnhold

«Ren energipakken» er helt nødvendig for å nå klimaforpliktelsene

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

11. november skriver Einar Wiklund fra Nei til EU et innlegg i OA om energipakke 4, også kjent som «ren energipakken». Jeg tror ikke Nei til EU helt har forstått hva dette dreier seg om. Ren energipakken handler om å satse på ren energi, sikre forsyningssikkerhet og konkurransedyktige energipriser. Skal vi nå klimaforpliktelsene i Parisavtalen, er vi helt nødt til å satse på ren energi.

EUs energibyrå ACER vil ikke ha myndighet til å gripe inn i grunnleggende ressursforvaltning gjennom ren energipakken. For eksempel vil tildeling av konsesjoner til vind- og vannkraftutbygging, eller bygging av utenlandskabler, fortsatt bli bestemt av Olje- og energidepartementet i samarbeid med myndighetene i andre enden av kabelen. ACER kan derfor ikke pålegge Norge å bygge ut kraftverk eller kabler i utlandet.

Det Nei til EU heller ikke må glemme er at vi lever i en klimakrise. Temperaturen øker, havene våre stiger, arter blir utryddet og mange millioner mennesker må flykte som følge av naturkatastrofer. EU har verdens mest ambisiøse klimamål, og klarer faktisk å nå disse. Skal Norge nå sine klimamål, trenger vi mer fornybar energi og smartere energibruk, noe som ren energipakken tilrettelegger for. Klimakrisen kjenner ikke landegrenser, vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å nå klimamålene vi har satt oss. Ren energipakken medfører noe suverenitetsavståelse, men internasjonale forpliktelser er helt nødvendig dersom vi skal nå klimamålene vi har satt oss.

Norge deltar den dag i dag i ACER, men fordi vi ikke er EU-medlem har vi ikke stemmerett. Men dersom vi sier ja til norsk EU- medlemskap, får Norge stemmerett i EUs organer. Vi er allerede det utenforlandet som er mest integrert i EU, så hvorfor ikke oppgradere til et fullt medlemskap? I en stadig mer globalisert verden, kan vi i høyere grad sikre selvråderetten og ivareta norske interesser hvis vi kan være med å ta beslutningene.

Ren energipakken skal sørge for å tilrettelegge overgangen fra fossil til ren energi, slik at vi når klimaforpliktelsene i Parisavtalen, sikre forsyningssikkerhet og konkurransedyktige energipriser. Nei til EU må nå forstå at klimakrisen ikke løses hver for seg, den løses kun sammen. Norge bør derfor si ja til ren energipakken.

Kommentarer til denne saken