Gå til sidens hovedinnhold

Ren energi

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kajsa Kirkhus, 2. nestleder Innlandet Europeisk Ungdom, har et tilsvar til meg i OA den 18. november. Dette vedrørende Energipakke 4, som har fått navnet «Ren energipakken». Det er veldig bra at Europeisk Ungdom engasjerer seg! Demokratiet er avhengig av engasjement, så takk for innlegget! Hun argumenterer for klima, ren energi, forsyningssikkerhet og konkurransedyktige energipriser. Og hun viser til at Norges tilslutning til ACER skal være en garantist for dette. Men ACER skal visstnok ikke ha noen som helst slags myndighet når det for eksempel gjelder konsesjoner, utenlandskabler eller bygging av kraftverk i Norge.

Virkeligheten er imidlertid at EU via sitt byrå ACER hele tiden og bit for bit, ved i alt fire energipakker, vil tilta seg større og større makt av våre energiressurser (strøm og naturgass) – og det er dette vi i Nei til EU reagerer på. Vi godtar ikke at Norge gir fra seg denne styringsretten. Etter vår mening overtrådte Stortingsflertallet konstitusjonelle regler da de vedtok tilslutning til ACER i 2018. Derfor skal denne saken nå avgjøres av Høyesterett i januar 2021, etter initiativ fra Nei til EU.

Europeisk Ungdom har en overdreven tro på at norsk medlemskap i EU skal kunne gi oss betydelig innflytelse. Den innflytelsen blir usynlig sett i sammenheng med at de 27 EU-landene har 447 millioner innbyggere mot Norges 5 millioner. La meg også minne om at det norske folk gjennom mange år har tilkjennegitt stor motstand mot norsk medlemskap i EU. En undersøkelse i 2019 viser at 64 prosent svarer nei. Så her er Ungdom mot EU på kollisjonskurs med folkeviljen.

Kirkhus viser til betydningen av samarbeid i forbindelse med klima- og energispørsmål. Selvsagt skal vi samarbeide – men da som egen, selvstendig nasjon med egen stemme i internasjonale fora og ved bilaterale avtaler med andre land. Som medlem av EU har vi ikke den innflytelsen – der blir vi marginalisert og usynlige, og EU taler med en stemme.

Jeg vil rose Kirkhus for engasjement når det gjelder klima og energi. Men å slutte seg til ACER er et blindspor. Jeg sier Ja til samarbeid, men Nei til å si fra seg sjølråderetten – det være seg sjølråderetten over strømpriser, oljeutvinning, kraftverk, bygging av vindmøller, effektkjøring av vannkraft, naturgass, utenlandskabler, strømnettverket. Dette skal avgjøres av Stortinget!

Spesielt viktig – både for den kraftkrevende industrien og for husholdningene – er det at Stortinget har kontroll på strømprisene. Vil bare avslutningsvis peke på at energiselskapene kan gis bøter på opptil 10 prosent av selskapets årlige omsetning om de ikke følger retningslinjene fra ACER, som bygger opp regionale koordineringssentre med egne tjenestemenn som skal påse at EUs lover blir fulgt.

Kommentarer til denne saken