Totalomsetningen i dagligvarehandelen var på 176 milliarder kroner, viser Nielsens Dagligvarerapport. Til tross for en nedgang på sju butikker i bransjen i 2018, er markedsveksten likevel høyere enn året før.

Det skjer etter en svært lav vekst i 2017.

Rema 1000 var dagligvarekonsernet som økte markedsandelen mest, med 0,4 prosentpoeng i 2018. Norgesgruppen gikk opp 0,1 prosent, mens Coop gikk tilbake 0,4 prosentpoeng, viser rapporten.

Norgesgruppen er fortatt det største konsernkjeden med en markedsandel på 43,2 prosent. Coop følger etter med en andel på 29,3 prosent.

Rema er størst

Rema 1000 er fortsatt landets største enkeltkjede med en markedsandel på 23,7 prosent. Det er imidlertid en beskjeden vekst fra 2017, da andelen var på 23,4 prosent.

Kiwi, som inngår i Norgesgruppen, ligger på andreplass med 21,3 prosent, men haler innpå Rema 1000.

Deretter følger Coop Extra med 13,3 prosent, opp 0,8 prosent fra 2017. Coop-butikken hadde dermed den største veksten i markedsandeler blant enkeltkjedene.

En rekke nye butikker

Det kom dessuten en rekke nye Rema 1000-butikker i 2018. Hele 16 nye butikker er etablert, noe som er desidert mest av alle dagligvarekjedene.

Coop-butikkene ligger på stedet hvil, mens Norgesgruppen har fått ti færre butikker.

Til sammen var det 3.840 dagligvarebutikker i Norge i 2018, hvorav 2.217 av disse var lavprisbutikker. Lavpriskjedene dominerer det norske markedet, og andelen økte i 2018. Det er også her butikketableringen er størst. Lavprisbutikker står for 66,5 prosent av markedet.

Grensehandelen gikk ned

I 2018 er den estimerte omsetningen for grensehandelen 10 milliarder kroner. Ifølge Nielsens måling Shopper Trends 2019 har 58 prosent av nordmenn grensehandlet de siste tolv månedene. Det er en nedgang på 4 prosentpoeng fra målingen fra året før.

Netthandelen ligger imidlertid stabil. I Shopper Trends-målingen svarer 10 prosent at de har handlet på nett de siste tolv månedene. Den estimerte omsetningen er 2 milliarder kroner.

(©NTB)