Alle ansatte i Sykehuset Innlandet har levd med vissheten om at fremtidig arbeidsforhold vil bli endret. I snart 20 år har det vært jobbet med en ny og bærekraftig sykehusmodell for fremtiden. Meningene er mange, og alle har hatt mulighet til å komme med innspill.

Det som er sikkert, er at helt enige blir vi ikke. En perfekt modell finnes ikke. Utfordringene vil melde seg, slik at noen uansett vil kunne si «hva var det jeg sa», enten det blir Mjøssykehus ved Moelv eller et 0+ alternativ.

Det som er realiteten i dag, uavhengig av hvilken modell som blir den endelige, er at hele Sykehuset Innlandet sliter med rekruttering på alle nivåer. Vi mangler pleiepersonell, sykepleiere, leger i spesialisering og spesialister innen nesten alle spesialiteter. Slik har det vært i mange år, og det gjelder både Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Hamar.

Er det en ting vi faktisk vet i denne debatten, er det at dagens funksjonsfordelte struktur verken er spesielt pasientvennlig eller rekrutterer godt nok. Spredte faggrupper, små fagmiljø og hyppige og uforutsigbare vakter hindrer rekruttering.

I dag har vi tynne og skjøre vaktlinjer spredt utover innlandet. Dette gjør at arbeidsbelastningen er svært høy og uforutsigbar. Det gjør hele situasjonen enda mer utmattende.

Sykehuset Innlandet besitter i dag en enorm samlet kompetanse. En kompetanse som kommer fra Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Gran, Gausdal, Otta, Våler, Tynset og så videre. Det er denne samlede kompetansen den fremtidige strukturen må bygge videre på.

Vi mener at årsaken til at de større sykehusene sentralt rekrutterer langt bedre enn Sykehuset Innlandet, er de store fagmiljøene, samlede funksjoner, helhetlig helsetilbud og bedre og lavere vaktbelastning.

Vi tror at et Mjøssykehus på Moelv vil rekruttere bredt fra alle Mjøsbyene. Mange av våre kolleger ved godt rekrutterende sykehus i Osloregionen bruker mer tid på reisevei til og fra jobb enn hva vi kan forvente mellom Mjøsbyene.

Faglig utvikling, kurs og utdanningspermisjoner er i dag svært vanskelig å få gjennomført fordi tynn bemanning gjør det umulig å avse kompetansen selv i korte perioder. Belastningen for dem som skal drive avdelingen blir for stor. I tillegg er det nærmest umulig å opprettholde en akseptabel og tilfredsstillende standard på helt nødvendig medisinsk teknisk utstyr ved mange forholdsvis små sykehus.

Kompetansen til Sykehuset Innlandet kommer fra hele fylket, og Sykehuset Innlandet er til for å gi et robust og helhetlig helsetilbud for alle innbyggerne i hele fylket. Det vi nå trenger er en stabil og forutsigbar fremtid med en samling av funksjoner og bygging av sterkere fagmiljøer basert på kompetansen vi allerede har i dag. Vi må få en løsning som er mest mulig samlende – ikke splittende. Vi mener at et Mjøssykehus på Moelv best vil sikre et sterkt og likeverdig tilbud for hele befolkningen i Innlandet.

Signert av

1. Bjørg Vollan Rydjord, Fagforbundet Lillehammer

2. Sunniva Rugseth, Divisjonstillitsvalgt Yngre Legers Forening Gjøvik

3. Hajra Sinkovec, Divisjonstillitsvalgt Delta, Med. Service Gjøvik/Lillehammer

4. Kristin Sande, Divisjonstillitsvalgt NSF Gjøvik/Lillehammer og prehospitale tjenester

5. Kristin Stensrud Longva, Fagforbundet Gjøvik

6. Åsmund Gravdal, Divisjonstillitsvalgt NSF Gjøvik/Lillehammer

1. Alenka Bindas, Overlege Gynekologi- og Fødeavdeling Gjøvik

2. Alexander Frodahl, Overlege Kirurgisk avd. Gjøvik

3. Amund Formo, Overlege Akuttmedisin Lillehammer

4. Andrea Müller, Overlege Gynekologi- og Fødeavdeling Gjøvik

5. Andreas Simensen, Overlege Akuttmedisin Lillehammer

6. Anette Huuse Farmen, Seksjonsoverlege Nevrologisk avdeling Lillehammer

7. Anja Døssland Holstad, Avd. sjef, Avd. overlege, Overlege Gynekologi- og Fødeavdeling Gjøvik

8. Astrid Kravdal, Overlege Medisinsk avdeling Gjøvik

9. Aud Solvang Thoresen, Seksjonsoverlege Hematologi, Medisinsk avdeling Gjøvik

10. Björn Gersöne, Overlege Kirurgisk avd. Gjøvik

11. Bjørn Robstad, Seksjonsoverlege Ortopedisk avdeling Gjøvik

12. Camilla R. Munch, Overlege Akuttmedisin Hamar/Lillehammer

13. Cathrine Herzeth, Seksjonsoverlege Kreftavdeling Hamar

14. Cecilie Bjerke, Overlege Kirurgisk avd. Lillehammer

15. Dag Frode Kjernlie, Overlege Akuttmedisin Gjøvik/Luftambulansen Dombås

16. Dag Helge Frøisland, Seksjonsoverlege Nyfødtintensiv Lillehammer

17. Elin Andersen, Overlege Akuttmedisin Hamar

18. Erik Holstad, Overlege Radiologisk avd. Gjøvik

19. Erlend Prytz, Overlege Medisinsk avdeling Gjøvik

20. Geir Sæthermoen, Avdelingsoverlege Øre- nese- Halsavd. Gjøvik

21. Grete Helen Sundby West, Overlege Akuttmedisin Lillehammer/Luftambulansen Dombås

22. Grethe Kleveland, Overlege Nevrologisk avd. Lillehammer

23. Guro Stokke, Overlege Gynekologi- og Fødeavdeling Gjøvik

24. Heidi Kvarme, Overlege Medisinsk avdeling Gjøvik

25. Håvard Furunes, Overlege Ortopedisk avdeling Gjøvik

26. Håvard Njå, Overlege Kreftavdelingen Gjøvik/Lillehammer

27. Isabell Winje, Konst. Overlege Kreftavdelingen Gjøvik/Lillehammer

28. Ivar Hveem, Overlege Øre- nese- Halsavd. Gjøvik

29. Jan Lambrecht, Overlege Kirurgisk avdeling Hamar

30. Jon Martin Rødby, Overlege Kirurgisk avd. Gjøvik

31. Judit Jenei, Overlege Radiologisk avd. Gjøvik

32. Jørund Børve Jenssen, Overlege Radiologisk avd. Gjøvik

33. Ketil Dalheim, Ortopedisk avdeling Lillehammer

34. Kristin Bunes Skogholt, Avdelingsoverlege Kreftavdelingen Gjøvik-Lillehammer

35. Kristin Frydenlund, Overlege Ortopedisk avd. Gjøvik

36. Kristin Løken-Amsrud, Overlege Nevrologi, Avdeling for habilitering SI

37. Lars Olav Fjose, Overlege Akuttmedisin Gjøvik/Luftambulansen Dombås

38. Lefoko Mabote, Overlege Medisinsk avd. Gjøvik

39. Linéa Brevik, Tillitsvalgt Overlegeforeningen, Overlege Medisin Gjøvik

40. Liv Ellen Giske, Overlege Kreftavdelingen Gjøvik/Lillehammer

41. Mathias Fjeldly, Overlege Akuttmedisin Gjøvik/Luftambulansen Dombås

42. Mette H. Farstad, Ass. Avdelingssjef Medisinsk Avdeling Gjøvik

43. Odd Gunnar E. Paulsen, Overlege, Hamar

44. Olav Espelid, Overlege Medisinsk avdeling Gjøvik

45. Olve Skjetne, Overlege Medisinsk avdeling Gjøvik

46. Paul Olav Stadtler, Divisjonstillitsvalgt Overlegeforeningen Gjøvik, Overlege Øre- nese- Halsavd. Gjøvik

47. Ramprabananth Sivanandan, Overlege Radiologisk avd. Gjøvik

48. Ruta Piekuviene, Seksjonsoverlege Radiologisk avd. Gjøvik

49. Sigmund Hansen, Overlege Radiologisk avd.

50. Svein Martin Luth, Avdelingsoverlege DPS Gjøvik

51. Svein Ove Husnes, Avdelingssjef Kreftavdelingen og Senter for lindrende behandling, divisjon Gjøvik Lillehammer

52. Taran Mørch Bakken, Overlege Akuttmedisin Gjøvik

53. Thomas Nomerstad, Overlege Medisinsk avdeling Gjøvik

54. Torbjørn Mæhlum, Overlege Akuttmedisin avd. Lillehammer

55. Torunn Gabrielsen, Overlege Radiologisk avd. Lillehammer

56. Øistein Hovde, Seksjonsoverlege Medisinsk avdeling Gjøvik, Professor NTNU Gjøvik

57. Øyvind Sletten, Overlege Ortopedisk avdeling Gjøvik