Det var rekordmange i alderen 21 til 40 år som fikk en alvorlig psykisk sykdom på reise i 2018. Forsikringsselskapets skadeutbetalinger ble femdoblet sammenlignet med året før.

–Vi hadde en rekke svært alvorlige sykdomstilfeller med behov for innleggelser og hjemtransport med medisinsk personale til stede, sier kommunikasjonsrådgiver Gunhild Gjølstad i Europeiske Reiseforsikring.

Forsikringsselskapet tror at den kraftige økningen skyldes at mange reiser mer og lenger, og at flere forsøker å rømme fra noe. I flere tilfeller er misbruk av alkohol og rus inne i bildet.

– De fleste av dem som blir alvorlig psykisk syke på reisen, har en tidligere sykdomshistorie eller noe som ligger latent før de drar, sier sykepleier og skadebehandler Line Sørbø.

Selskapet understreker at forsikringene deres bare gjelder sykdom som oppstår uventet og akutt. Det betyr at dersom man er syk på utreisetidspunktet, kan man risikere avkorting på skadeutbetalingen.