Få tilgang til alt på oa.no i 8 uker for kun 99 kroner!

Sveastranda Camping har de siste tre årene registrert en økning i over 5000 flere gjestedøgn, opplyser NHO Reiseliv i en pressemelding.

Sveastranda Camping har sammen med 43 andre campingbedrifter i Norge har siden 2013 deltatt i prosjektet «Nasjonalt nettverk for campingnæringen». Prosjektet er et samarbeid mellom NHO Reiseliv, NHO Innlandet og Norsk Turistutvikling, og ble avsluttet i vår.

Markedsundersøkelser, kurs og erfaringsutveksling har vært viktige deler av prosjektet.

Riktige valg

Sveastranda Camping er en av sju campingbedrifter fra Oppland som har vært med i campingnettverket. De andre er Aurdal Fjordcamping og Hytter, Beitostølen Hytter & Camping, Besseggen Fjellpark, Evjua Strandpark, Fagernes Campingpark og Vasetdansen Camping.

– Vi føler at vi i løpet av prosjektperioden har fått ny inspirasjon og hjelp til å gjøre de riktige valgene med hensyn til investeringer. Innspill fra gjesteundersøkelsen, besøk på andre campingplasser og erfaringsutvekslinger i gruppene har gitt økt lærdom, sier Mette Lunde Sveen, markedssjef ved Sveastranda Camping.

Gjestedøgn og omsetning øker

Sveen forteller om en positiv gjestedøgnutvikling i løpet av prosjektperioden. Bedriften registrerte 42 429 gjestedøgn i 2013 mot 48 039 i 2015. Dette er en økning på 5610 gjestedøgn, noe som tilsvarer 13 prosent.

Sveastranda Camping har hatt en jevn økning i omsetning de siste årene, og i fjor bikket bedriften sju millioner kroner i omsetning. Det er 1,2 millioner kroner mer enn i 2013, og tilsvarer en økning på rundt 20 prosent.

Nye bobilplasser

Sveen forteller at de har faste langtidsgjester som leier plasser, og her har aktiviteten holdt seg stabil de siste årenel. Antallet for norske turister som ferierer med bobil eller campingvogn øker stadig. I juli opplevde Sveastranda en økning på 20 prosent i antall turister som overnatter i bobil eller campingvogn.

– Vi forsøker hele tiden å øke kvaliteten, noe som spiller inn. Vi har nye asfalterte bobilplasser, noe som nok har bidratt til å øke populariteten, sier Sveen.

Hyttetrafikken til Sveastranda Camping har holdt seg stabil hele sommeren, og Sveen forteller at samtlige hytter stort sett er utleid hver eneste sommer.

Frir til fylkeskommunen

Innovasjon Norge har støttet «Nasjonalt nettverk for campingnæringen» med 750.000 kroner i hvert av de tre årene prosjektet har pågått. Nå frir NHO Reiseliv og Norsk Turistutvikling til fylkeskommunene for å etablere et nytt prosjekt.

– Alle fylkeskommuner som har deltakerbedrifter i nettverket, inviteres til å delta i et nytt prosjekt med nye oppgaver. Det innebærer at den enkelte fylkeskommune blir søkt om midler for «sine» deltakerbedrifter. Vi har foreløpig hatt kontakt med fire-fem fylkeskommuner, og tilbakemeldingene er positive, sier Kjell Ove Solbakken, daglig leder i Norsk Turistutvikling.

Solbakken mener det er et stort behov for å fortsette å utvikle norsk campingnæring, og å gjøre næringen mer attraktiv. Målet til Norsk Turistutvikling er å få flere til å overnatte ved norske campingbedrifter, noe som vil ha positiv innvirkning også på omkringliggende lokalt næringsliv.