De stammer fra apene

De ble bedt om å holde seg i ro,

de løp ut i flokk

De ble bedt om å vise solidaritet,

de hamstret som gale

De ble bedt om å holde seg hjemme,

de stormet til hyttene

Forsto de ikke teksten på skjermen,

stemmen i radioen,

myndighetene på tv?

Hadde de gått ned på alle fire?

Kjære menneskeaper: Reis dere igjen!

Det er nå vi skal trene oss på å

puste

lytte

tenke

handle klokt

Vite at vi lever i et sterkt demokrati

hvor de som styrer gjør sitt beste.

Vi er heldige.

For det er VI, ikke sant?

Vi skal samarbeide.

Vi har dugnad.

Du er ikke bare invitert.

Du er beordret til å delta!

Sammen er vi kloke og sterke.