Denne eiendommen eies av et selskap som ikke finnes

I papirene er det er Totenkraft produksjon AS som eier «Evenshaugen». Men selskapet finnes ikke.