LOs Gjøvik, Land, Toten og Valdres arrangerte tirsdag en markering hos Sykehuset Innlandet Reinsvoll til støtte for lokalsykehusene.

Appeller ble holdt av Henning E. Karlsen (leder Fagforbundet Reinsvoll), Maria Aksberg (leder Oppland Rødt), Erik Haug (Fagforbundet) og Inger Kragh Nyhus (Helsetjenesteaksjonen)

–Vi vil gi støtte til de ansatte i alle våre lokalsykehus, og vise at lokalbefolkningen bryr seg, fortalte Bjørn Sigurd Svingen, leder i LO GLTV i det han åpnet markeringen.

I appellene som fulgte ble det lagt stor vekt på å beholde lokalsykehusene, samtidig som helsebyråkratene må slutte å styre sykehusene etter bedriftsregnskaper. Sammen med flere fagforeningsfaner hadde andre plakater budskap som «den eneste galskapen her er foretaksmodellen» og «sykehus skal behandle pasienter, ikke bedriftsregnskap».

Henning E. Karlsen fortalte i sin appell at han hadde tro på å engasjere ungdommen, og appellerte til AUF om støtte i denne saken.

Inger Kragh Nyhus, tidligere overlege ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll, Inger Kragh Nyhus, viste til en rapport som fortalte at etter at foretaksmodellen ble vedtatt i 2002 har effektiviteten i helsesektoren gått ned 30 til 50 prosent. Hun konkluderte med at foretaksmodellen må byttes ut.

Kragh Nyhus er nå privatpraktiserende på Kapp og sitter i styrer for den landsomfattende helsetjenesteaksjonen.