Gå til sidens hovedinnhold

Reinsvoll må bestå

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Psykiatri er et område hvor det er kjent at behovet er økende. Reinsvoll psykiatriske sykehus bør ikke legges ned, men tilbudet bør tvert imot styrkes og bygges ut. Det bør legges til rette for økt tjenesteinnovasjon. Gis mer rom for individuelle tilpasninger av behandlingstilbudet. Mer samarbeid med landbrukslinjer og videregående skoler, bærekraftig dyrking av jord og hagestell. Gjerne være involvert i å utvikle dyreassistert intervensjon og terapi videre. Gjerne flere husdyrrom og enheter, flere dyr, mer kreative turområder, og større variasjon så det favner flere pasienters interesser. Dette er et fagfelt der rett og forsvarlig medisin for pasientene henger nøye sammen med nærhet til natur, friluftsliv og meningsfulle aktiviteter å gå til gjennom dagen.

Sentraliseringsprosessen rundt sykehusene våre må stoppes. Det er økonomi som er hoved- drivkraften bak strukturendringene, og etter det som hittil er lagt fram kan man ikke se at økonomien blir bedre med årene. Det må spares penger både før, under og etter strukturendringene. Så da kan man like godt slutte med å rasere sykehusene våre, og legge ned hele foretaksmodellen.

Partiet De Kristne vil ikke ha storsykehus på Moelv, og hvert fall ikke et psykiatrisk tilbud inneklemt i et høyhus og sykehusfløy. Vi tror på helhetlig helsefremmende tiltak, og vil styrke tjenester innen psykisk helsevern, rusomsorg og behandling med brukernes behov i sentrum. Vi vil legge ned de regionale helseforetakene og sørge for at pasientene får et likeverdig tilbud i hele landet vårt.

Partiet De Kristne Oppland vil jobbe for at Reinsvoll sykehus skal bestå som et selvstendig alternativt tilbud i landlige omgivelser, og med en meningsfull hverdag.

Kommentarer til denne saken